Uroczyste wręczenie promes przedstawicielom jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu kraśnickiego na realizację zadania publicznego: „Dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w 2019 roku”.

10 października 2019 roku w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku  miała miejsce uroczysta zbiórka, na której odbyło się wręczenie promes przedstawicielom zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kraśnickiego, na dofinansowanie działalności realizację zadań statutowych po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia
14 sierpnia 2019 roku.

Dotację otrzymało 73 jednostek OSP z terenu powiatu kraśnickiego, dotacja wyniosła 5 tyś.  zł dla każdej jednostki.

Uroczystego powitania gości dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Kraśniku mł. bryg. Tomasz Michalczyk. W trakcie zbiórki odczytano list Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego skierowany do Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

W uroczystości udział wzięli:

  • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Sylwester Tułajew,
  • Senator RP  p. Grzegorz Czelej,
  • Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski,
  • Starosta Kraśnicki p. Andrzej Rolla.

 

Promesy druhom Ochotniczych Straży Pożarnych przekazał Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji p. Sylwester Tułajew w asyście zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepana Goławskiego i Senatora RP p. Grzegorza Czeleja.

Celem dofinansowania jest wsparcie działalności ochotniczych straży pożarnych zawartych     w nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej w zakresie:

  • organizowania przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
  • organizowania przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
    i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • upowszechniania i wspierania form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • propagowania zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Kraśnik

 

Skip to content