Szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu lubartowskiego

W dniach 3.10 – 6.10.2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie odbywało się szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu lubartowskiego.

Gościnnie w szkoleniu uczestniczył druh z OSP w Nasutowie gm. Niemce.
Kurs przebiegał zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)”.

W trakcie szkolenia słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności dotyczące zasad kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi. Kurs ukończyło 10 absolwentów z jednostek OSP: Ostrów Lubelski, Brzeziny, Michów, Pałecznica, Brzostówka, Niedźwiada, Nasutów.

Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Tomasz Podkański pogratulował absolwentom uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Lubartów

 

Skip to content