Promesy dla druhów ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu zamojskiego na realizację zadań statutowych po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

9 października 2019 roku w sali konferencyjnej delegatury zamiejscowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się uroczysta zbiórka podczas której wręczono promesy druhom z ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu zamojskiego na realizację zadań statutowych po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu st. bryg. Jacek Sobczyński  powitał zaproszonych gości oraz odczytał  list Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego  skierowany do Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

W uroczystości udział wzięli:

 • Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Pan st. bryg. Piotr Zmarz,
 • Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pan Jerzy Chruścikowski,
 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Sławomir Zawiślak,
 • Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Gałaszkiewicz,
 • Starosta Zamojski Pan Stanisław Grześko,
 • Burmistrzowie i Wójtowie powiatu zamojskiego,
 • Prezesi Zarządów Gminnych, Komendanci Gminni powiatu zamojskiego,
 • Prezesi i Naczelnicy jednostek OSP powiatu zamojskiego,

Uroczystego wręczenia promes dokonał st. bryg. Piotr Zmarz Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie w asyście Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pana Sławomira Zawiślaka, Starosty Zamojskiego Pana Stanisława Grześko  oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu Pana st. bryg. Jacka Sobczyńskiego.

Dotację na łączną kwotę 1 040 000 zł otrzymały 174  jednostki ochotniczych straży pożarnych  z terenu powiatu zamojskiego.

W wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie 14 sierpnia 2019 r. oprócz zadań ściśle związanych z działaniami ratowniczo-gaśniczymi, zostały wpisane inne zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne do których należą:

 • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
 • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Dzięki tej nowelizacji OSP mogą ubiegać się o środki na dofinansowanie tych zadań na zakup między innymi  umundurowania wyjściowego, wyposażenia do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych, ubrania dla MDP, fantomy, materiały do przeprowadzania zajęć edukacyjnych itp.

Na zakończenie Komendant Miejski PSP w Zamościu st. bryg. Jacek Sobczyński  podziękował Parlamentarzystom za uchwalenie zmian do ustawy,  rządowi Rzeczpospolitej Polskiej za środki finansowe na zrealizowanie tych zadań, dla druhów strażaków za zdyscyplinowanie przy składaniu wniosków oraz dla funkcjonariuszy z KM PSP za zaangażowanie i sprawne przyjmowanie wniosków.

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Zamość

Skip to content