Odprawa szkoleniowa pionu kadrowego PSP woj. lubelskiego

W dniach 23-24 października 2019 r. w Zamościu odbyła się odprawa szkoleniowa pionu kadrowego PSP woj. lubelskiego. Głównymi punktami spotkania było omówienie ostatnich zmian w przepisach oraz wytycznych Komendanta Głównego PSP w zakresie:

  • zasad naliczania rekompensaty za przedłużony czas służby,
  • wydawania zezwoleń na prowadzenie pojazdów służbowych,
  • analizy oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy.

Ponadto omawiano zagadnienia bieżące, dotyczące między innymi naborów do służby oraz opinii okresowych funkcjonariuszy.

W odprawie wzięli udział strażacy i pracownicy komórek kadrowych Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie oraz wszystkich komend powiatowych (miejskich) PSP woj. lubelskiego.

Opracowanie: bryg. Michał Badach

Skip to content