Ćwiczenia zgrywające jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu lubelskiego

19 października 2019 roku na terenie byłego Zespołu Szkół Technicznych w Bełżycach przeprowadzono ćwiczenia zgrywające jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego sytemu ratowniczo-gaśniczego. Ćwiczenia miały na celu podniesienie poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki ochotniczych straży pożarnych włączone  do KSRG z terenu powiatu lubelskiego.

Głównym założeniem ćwiczeń było gaszenie pożaru budynku szkoły oraz przeprowadzenie ewakuacji uczniów oraz pracowników, a także udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom, które zostały ranne w wyniku pożaru. Oprócz głównego założenia realizowane były również epizody związane z podjęciem działań przy wypadku samochodowym oraz obecnością w środowisku pożarowym butli na acetylen oraz propan-butan.

Jednostki ochotniczych straży pożarnych zostały podzielne na 5 grupy po 5 jednostek, które realizowały zbliżone do siebie działania ratowniczo-gaśnicze polegające m. in. na sprawieniu linii gaśniczych, przeszukiwaniu pomieszczeń, ewakuacji osób poszkodowanych ze strefy zadymionej, udzielaniu kwalifikowanej pomocy medycznej, chłodzeniu butli z gazami, gaszeniu pożaru pojazdu oraz tworzeniu dostępu do osoby uwięzionej w pojeździe.

Ćwiczenie obserwowali:

  • Burmistrz Bełżyc Pan Ireneusz Łucka,
  • Zastępca Burmistrza Bełżyc Pan Ryszard Biernacki,
  • Przedstawiciel Starosty Lubelskiego Pan st. bryg. w st. sp. Mieczysław Dziura,
  • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie bryg. Maciej Błaszczyk.

Dziękujemy dyrekcji Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach za udostępnienie obiektu oraz strażakom jednostek OSP Bełżyce oraz OSP Konopnica za pomoc w realizacji ćwiczeń.

tekst: kpt. Andrzej Szacoń

Skip to content