Ćwiczenia ratownicze „ŁUKÓW 2019”

9 października 2019 roku na terenie lasów wchodzących w skład leśnictwa Kujawy, Nadleśnictwo Łuków – zorganizowano międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze „ŁUKÓW 2019”.

W manewrach, które zostały przeprowadzone wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Łuków udział wzięły wybrane siły i środki z Komendy Powiatowej PSP w Łukowie (gospodarz ćwiczeń), jednostki OSP z terenu powiatu łukowskiego Adamów, Fiukówka, Gręzówka, Jedlanka, Krzywda, Ksawerynów, Okrzeja, Stanin, Stoczek Łukowski Trzebieszów, Wierzejki oraz Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej, Komendy Miejskiej PSP w Lublinie i Komend Powiatowych PSP w Lubartowie, Radzyniu Podlaskim, Rykach, Parczewie i Puławach.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń sprawowali funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Głównym zadaniem było sprawienie układu pompowo – wężowego co  miało  umożliwić przepompowywanie wody na dystansie 1000 m trzema magistralami wężowymi W 110 zbudowanymi z kontenera wężowego. Układy pompowo – wężowe budowane były również z dwóch pomp dużej wydajności, ciężkich samochodów gaśniczych, pomp pływających i zbiorników przenośnych o pojemności 13 m3.

W ćwiczeniach brały udział także służby współpracujące tj. Policja i Zespół Ratownictwa Medycznego. Ćwiczenie podsumował Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski oraz zaproszeni goście Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Łukowski, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie Janusz Kozioł. Wśród zaproszonych na zakończenie ćwiczeń gości nie zabrakło gospodarzy terenu ćwiczeń tj. Wójtów Gminy Krzywda Krzysztofa Warda i Gminy Stanin Krzysztofa Kazana oraz Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Leszka Misiaka.

Opracowanie: bryg. Paweł Wysokiński

Zdjęcia: mł. bryg. Jarosław Lasek, asp. sztab. Artur Chutny

Skip to content