Ćwiczenia w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krasnymstawie

22 października 2019 roku odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych powiatu krasnostawskiego w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ćwiczenia odbyły się na obiekcie stacji redukcyjnej gazu. Dodatkowo w ćwiczeniach uczestniczyło Pogotowie Gazowe oraz Pogotowie Energetyczne. Scenariusz ćwiczenia obejmował wypadek samochodu osobowego, który potrącił dwóch rowerzystów, uderzył w stację redukcyjną gazu doprowadzając do uszkodzenia zaworów i rozszczelnienia instalacji. W wyniku rozszczelnienia instalacji doszło do pożaru, konieczna była ewakuacja pobliskiego budynku Starostwa Powiatowego. Ćwiczenie praktyczne poprzedzone było szkoleniem teoretycznym, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Ćwiczenia były okazją do poznania struktur służb ratowniczych oraz sprzętu wykorzystywanego w działaniach.

W szkoleniu oraz ćwiczeniach udział wzięli:

– członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

– funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie,

– funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie,

– funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krasnymstawie,

– jednostki OSP KSRG z terenu powiatu krasnostawskiego,

– Pogotowie Gazowe,

– Pogotowie Energetyczne,

– przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. – Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie z Panem Dyrektorem Pawłem Motyką,

– Z-ca Kierownika Wydziału Majątku Sieciowego PGE Dystrybucja S.A. – Oddział Zamość – Rejon Energetyczny Chełm – Pan Robert Sławacki.

 

Skip to content