Włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Okrzei do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Dnia 22 września 2019 r. odbył się uroczysty apel z okazji włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Okrzei do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Meldunek od mł. kpt. Daniela Sopyła przyjął wiceminister MSWiA Sylwester Tułajew poseł na Sejm VIII kadencji. Swoją obecnością zaszczycili zebranych: senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Gogacz, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Głuchowski i Sławomir Skwarek, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł, Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Łukowie, Wójt Gminy Krzywda Krzysztof Warda. Aktu włączenia jednostki dokonał st. bryg. Szczepan Goławski Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzki PSP w asyście st. bryg. Tomasz Majewskiego Komendanta Powiatowego PSP w Łukowie. Akt włączenia jednostki do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego odczytał d-ca JRG w Łukowie kpt. Sylwester Goławski.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Okrzei zlokalizowana jest na terenie gminy Krzywda. Obecnie gm. Krzywda zajmuje obszar 161 km2, zamieszkiwany przez 10 829 mieszkańców. W jej skład wchodzi 27 miejscowości, wśród których największe to: Krzywda, Okrzeja, Huta Dąbrowa, Fiukówka oraz Wola Okrzejska. Na terenie gm. Krzywda funkcjonuje 10 jednostek OSP z czego jednostka OSP w Krzywdzie włączona jest do KSRG w 1995 r. Jednostka OSP Okrzeja realizuje zadania ratownicze w oparciu o posiady samochód ratowniczo-gaśniczy GBA-Rt 4,5/30 marki MAN z funkcją ratownictwa technicznego oraz GCBM 10/12 marki JELCZ. Baza lokalowa jednostki znajduje się w budynku Domu Ludowego w Okrzei, który został wyremontowany w 2010 r. Lokale będące w posiadaniu jednostki zapewniają odpowiednie garażowanie pojazdów pożarniczych, specjalistycznego sprzętu i środków gaśniczych oraz prowadzenie bieżących obsług technicznych przedmiotowego sprzętu. W posiadaniu jednostki pozostają również pomieszczenia przeznaczone na salę szkoleniową, kuchnię, łazienkę oraz zaplecze socjalne, które gwarantują właściwe warunki socjalno-bytowe i bhp do realizacji szkolenia oraz doskonalenia pożarniczego. Dzięki dużemu zaangażowaniu druhów OSP, jednostka systematycznie pozyskuje sprzęt specjalistyczny, umundurowanie oraz podnosi poziom wyszkolenia strażaków. Jednostka jest wyposażona w sprzęt specjalistyczny w postaci średniego zestawu hydraulicznych urządzeń ratowniczych, 4 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych, zestawu do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R1, motopompę szlamową, agregat prądotwórczy oraz posiada umundurowanie specjalne i wyposażenie osobiste strażaków zgodnie normatywem. Jednostka posiada przeszkolonych strażaków w ilości: 18 w zakresie podstawowym, 12 z zakresu ratownictwa technicznego, 4 dowódców OSP, 1 naczelników OSP, 8 z kwalifikowanej pierwszej pomocy, 3 w zakresie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, 12 z zakresu kierowania ruchem, 4 ze współpracy z LPR.W chwili obecnej przeszkolenie strażaków oraz wyposażenie jednostki w sprzęt specjalistyczny pozwala na realizację nie tylko działań polegających na gaszeniu pożarów, ale również likwidację innych miejscowych zagrożeń między innymi takich jak: udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, wykonywanie dostępu do osób poszkodowanych, zabezpieczenie i oświetlenie miejsca działań. Jednostka OSP w Okrzei zlokalizowana jest na skraju największego kompleksu leśnego północnej Lubelszczyzny „Lasy łukowskie” powyżej 10000 ha, w skład którego wchodzą dwa rezerwaty przyrody „Jata” i „Topór” oraz lotniczy poligon wojskowy „Jagodne”. Kompleks lasów łukowskich zaliczony jest do I kategorii zagrożenia pożarowego.

 

Opracowanie: KP PSP w Łukowie

Zdjęcia: Ryszard Szyczygieł, Wojciech Czerniec

Skip to content