Uroczystość poświecenia nowego sztandaru i samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz włączenia OSP Stanin do KSRG

29 września 2019 r. na placu parafialnym Parafii Trójcy Świętej w Staninie odbył się uroczysty apel z okazji nadania sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Staninie. Poświęcenia sztandaru dokonał Ksiądz Kanonik Zygmunt Głębicki. Uroczysty apel połączony był z włączeniem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Staninie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz poświeceniem nowo pozyskanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo.

Meldunek o rozpoczęciu uroczystości od druha Michała Lendziona przyjął st. bryg. Szczepan Goławski Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Następnie odegrano hymn państwowy, a po przywitaniu gości nastąpiła uroczystość wręczenia sztandaru i decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Staninie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz poświęcenie nowego samochodu. Podczas uroczystego apelu wyróżniających się druhów odznaczono medalami.

Podsumowania uroczystości dokonał druh Piotr Lendzion Prezes Zarządu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Staninie, który podziękował przybyłym gościom i zapewnił o swojej gotowości do wykonywania zadań słowami: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku Łukowskim.

W uroczystości udział wzięli:

  • posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Głuchowski oraz Sławomir Skwarek,
  • asystent społeczny senatora Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Gogacza Edward Leśniak,
  • Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Szczepan Goławski,
  • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski,
  • radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł,
  • Starosta Łukowski Dariusz Szustek,
  • Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Łukowie,
  • Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec,
  • Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana,
  • Przedstawiciele samorządów terytorialnych powiatu łukowskiego.
  • Prezesi i Naczelnicy z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu łukowskiego.

 

Skip to content