Ćwiczenia doskonalące jednostek OSP włączonych do KSRG

W niedzielę 22 września 2019 r. o godzinie 10 przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu świdnickiego. Dodatkowo w ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP nie włączone do systemu z terenu gminy Rybczewice. Miejscem ćwiczeń był teren przy Urzędzie Gminy Rybczewice, zalew w Rybczewicach oraz stawy wodne w Częstoborowicach.

Ćwiczeniom przyglądali się Pan Artur Soboń, poseł na sejm, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Starosta Powiatu Świdnickiego, Pan Łukasz Reszka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku, bryg. Sławomir Kowalczyk, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Pan Dariusz Kołodziejczyk, Sekretarz Zarządu Oddział Powiatowego ZOSP RP Pani Anna Mrozik, Sekretarz Gminy Rybczewice, Pani Renata Trała, Burmistrz Piask, Pan Michał Cholewa, Wójt Gminy Trawniki, Pan Damian Daniel Baj, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Pan Jan Nowicki oraz komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu świdnickiego.

Głównym założeniem do ćwiczeń było doskonalenie umiejętności strażaków OSP z zakresu ratownictwa technicznego, medycznego, ratownictwa wodnego i wysokościowego, działań ratowniczo-gaśniczych oraz współpracy z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (PSSE) w Świdniku. Ponadto skontrolowano sprawność sprzętu ratowniczego i pojazdów użytkowanych przez jednostki OSP.

Ćwiczenia jednostek OSP polegały na wykonywaniu przez poszczególne zastępy tych samych elementów założeń akcji, tj:

– prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych z wykorzystaniem aparatów ochrony dróg oddechowych w pomieszczeniach o ograniczonej widoczności – ewakuacja osoby poszkodowanej ze strefy, prowadzenie łączności radiowej ze stanowiskiem kierowania,

– praca narzędziami hydraulicznymi w symulowanym zdarzeniu drogowym (nożyce, rozpieracze ramieniowe i kolumnowe)

– utrzymanie ciągłości podawania prądu wody z działka przenośnego przez 5 min. przy wykorzystaniu pomp i zbiornika.

– budowa stanowiska przy użyciu trójnogu i ewakuacja człowieka ze studni
z wykorzystaniem zbloczy i lin ratowniczych.

– ewakuacja osoby poszkodowanej znajdującej się w pontonie wędkarskim na akwenie wodnym z wykorzystaniem łodzi motorowej.

– lokalizacja skażonej plamy na lustrze wody przy wykorzystaniu drona (BST),
budowa zapory sorpcyjnej na wodzie za pomocą łodzi, pobranie próbek przez PSSE.

– budowa stanowiska medycznego, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, przygotowanie poszkodowanego do transportu na desce.

W ćwiczeniach wzięło udział 11 zastępów OSP i 64 druhów.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Świdniku

Skip to content