XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu zamojskiego

W niedzielę 07 lipca na stadionie miejskim w Szczebrzeszynie, przeprowadzono XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze grupy A dla Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu zamojskiego. Do sportowej rywalizacji o tytuł „Mistrza Powiatu” stawiło się 32 drużyn – mistrzowie lub v-ce mistrzowie zawodów szczebla gminnego z ostatnich dwóch lat. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy 7 x 50m z przeszkodami, oraz pożarnicze ćwiczenie bojowe, które polegało na tym by strumieniem wody obrócić tarczę oraz strącić „pachołki”.

Nowym, „starym” Mistrzem Powiatu została Ochotnicza Straż Pożarna z  Majdanu Wielkiego, na kolejnych miejscach uplasowały się: OSP Radecznica, OSP Gorajec Stara Wieś, OSP Wólka Husińska, OSP Szczebrzeszyn, OSP Suchowola Kolonia. Mistrz Powiatu zagwarantował sobie możliwość startu w Zawodach Wojewódzkich, które odbędą się w 2020r.

Pierwszych pięć drużyn otrzymało nagrody w postaci:

I – bon na kwotę 2.000 zł. na zakup sprzętu pożarniczego, ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Zamościu,

II – 8 kurtek strażackich SOFTSHELL (o szacunkowej wartości nagrody 2.000 zł.), ufundowanych przez spółkę – Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu

III – ubranie specjalne – 1 kpl. (o wartości 1.800 zł) ufundowane przez Zarząd oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Zamościu,

IV – 5 par butów taktycznych oraz 3 szt. węży pożarniczych – W52  (o szacunkowej wartości nagrody 1.600 zł.), ufundowanych przez Filię Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Zamościu,

V – rozdzielacz kulowy oraz prądownicę do sztafety pożarniczej (o szacunkowej wartości nagrody 900zł.) – ufundowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o. w Zamościu,

Ponadto drużyny, które uplasowały się na miejscach od 1 do 5 otrzymały puchary Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – druha Kazimierza Mielnickiego, natomiast drużyna z Majdanu Wielkiego, która osiągnęła najlepszy czas wykonania ćwiczenia bojowego (25.00) otrzymała puchar Posła na Sejm RP Sławomira ZAWIŚLAKA.

Sportowym zmaganiom kibicowali: Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm, st. bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu wraz z st. bryg. Mirosławem Michońskim – Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu, druh Kazimierz Mielnicki – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP, płk w st. spocz. Mieczysław Skiba, ks. kan. Andrzej Chmaj – kapelan zamojskich strażaków oraz Wójtowie i Burmistrzowie Gmin, powiatu zamojskiego.

 

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Zamość

Skip to content