Spotkanie edukacyjne w ramach kampanii „Mundur nie zbroja”

W dniu 05 lipca 2019 r. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wspólnie z Fundacją Onkocafe -Razem Lepiej w Sali konferencyjnej Hotelu VICTORIA zorganizował konferencję w ramach trwającej kampanii edukacyjnej „Mundur nie zbroja”. Spotkanie dedykowane było funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych działających na obszarze województwa lubelskiego i dotyczyło omówienia szeroko pojmowanych zagadnień z zakresu profilaktyki nowotworowej.

Kampania edukacyjna „Mundur nie zbroja” zainicjowana została w efekcie połączenia działalności krajowego koordynatora wyszkolenia instruktorów gaszenia pożarów wewnętrznych – pana mł. bryg. mgr inż. Szymona Kokot-Góry z doświadczeniem pani Anny Kupieckiej, założycielki i prezesem fundacji Onkocafe-Razem Lepiej, działającej na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową. Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości z zakresu profilaktyki nowotworowej, zbudowanie wiedzy i zdrowych nawyków wykonywania regularnych badań. Akcja skierowana jest głównie do strażaków, którzy są jedną z najbardziej narażonych grup zawodowych na występowanie chorób nowotworowych. Patronat honorowy nad kampanią sprawuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie a jej partnerem merytorycznym jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Lubelskie spotkanie w dniu 05 lipca otworzył zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej-pan st. bryg. mgr inż. Piotr Zmarz, który podkreślił znaczenie zagadnień związanych z profilaktyką zachorowań i zdrowiem strażaków. Podając przykłady z życia wyraźnie zaznaczył, że tematyka chorób nowotworowych jest mu bliska i w pełni utożsamia się z zagadnieniami, które będą prezentowane na spotkaniu. Jako gospodarz spotkania gorąco przywitał przybyłych gości-słuchaczy oraz prelegentów konferencji a także osoby wspomagające przygotowanie spotkania-przedstawicieli fundacji Onkocafe oraz Instytutu Strategii i Rozwoju.

Jako pierwsza swoją prezentację wygłosiła Pani Adrianna Sobol-psychoonkolog, członek zarządu w fundacji Onkocafe-Razem Lepiej, pracująca na co dzień z pacjentami onkologicznymi i ich rodzinami, która podpierając się swoim niezwykle obszernym doświadczeniem zawodowym przekonywała zebranych, że zdrowie zaczyna się w głowie. Okazuje się, że wpływ na nasze zdrowie ma kilka ważnych czynników związanych ze stylem życia, stresem, środowiskiem pracy i narażeniem na czynniki szkodliwe. Tylko niewielki odsetek zachorowań wiąże się z obciążeniem genetycznym. Niezwykle ważna jest oczywiście profilaktyka i regularne badania diagnostyczne, które w pewnych okresach życia powinniśmy wykonywać regularnie. Bardzo istotne jest również wsparcie bliskich, rodziny, partnerów, przyjaciół. Pani Adrianna zakończyła swoją prezentację niezwykle motywującymi słowami, które powinny wszystkim pozostać na długo w pamięci, że „zdrowie to nie koszt-to inwestycja”.

Kolejną prezentację przedstawił pracownik Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie mł. bryg. mgr inż. Dominik Wysocki, który precyzyjnie zwrócił uwagę na czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy strażaków. Prezentując wyniki badań prowadzonych w krajach europy zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat udowodnił, że 60 % strażaków umiera na raka. Tendencja z tym związana wynika w głównej mierze z naszego stylu życia ale i środowiska pracy, w związku z tym w drugiej części wystąpienia przedstawił szereg praktycznych wskazówek i zachowań, poprzez które strażacy mogą ograniczyć w znacznym stopniu swoje narażenie na czynniki szkodliwe. Przedstawił także ograniczenia konstrukcyjne posiadanych środków ochrony indywidualnej, zasady ich właściwego stosowania, konserwacji i czyszczenia ale również rozwiązania systemowe, z których funkcjonariusze mogą korzystać, zmniejszając w ten sposób ryzyko swoich zachorowań na nowotwory.

Ostatnim prelegentem podczas narady była pani lek. med. Joanna Juszczyńska – Zastępca Kierownika Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli, która w bardzo merytoryczny sposób zaprezentowała dostępne obecnie możliwości służby zdrowia w zakresie leczenia chorób nowotworowych. Pomimo trudnej specjalistycznej wiedzy zawartej w prezentacji informacje pani Kierownik odebrane zostały z dużym optymizmem i nadzieją, pokazując niezwykły postęp naukowy w zakresie diagnostyki i dostępnych metod leczenia. Podczas swojego wystąpienia wielokrotnie podkreślała, że nowotwory wcześnie wykryte leczone są z dobrym skutkiem przy minimalnym negatywnym oddziaływaniu na zdrowe tkanki.

W spotkaniu edukacyjnym w ramach kampanii „Mundur nie zbroja” udział wzięli: komendanci i ich zastępcy, naczelnicy wydziałów operacyjnych oraz pracownicy Komend Miejskich i Powiatowych z terenu województwa lubelskiego, a także delegacje Powiatowych Zarządów Związków Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa. Mamy nadzieję, że zdobyta podczas szkolenia wiedza będzie z powodzeniem przekazywana kolejnym strażakom na poszczególnych szczeblach i chętnie stosowana w praktyce. Pozwoli to nam stworzyć skuteczny system ratowniczy nastawiony na dbałość o zdrowie strażaka.

 

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP Lublin i Fundacja Onkocafe-Razem Lepiej

Skip to content