Manewry ratownicze z zakresu zdarzeń mnogich i masowych

W dniu 28 czerwca na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyły się manewry ratownicze zorganizowane w ramach współpracy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z Zakładem Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Osobą odpowiedzialną za manewry ze strony Uniwersytetu Medycznego był mgr Adam Gorgol  (wykładowca, opiekun kształcenia praktycznego) natomiast Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP sekc. mgr Adrian Ząbek.

Głównym celem ćwiczeń była koordynacja i kooperacja służb i jednostek współpracujących z system Państwowego Ratownictwa Medycznego w zdarzeniu o charakterze mnogim i masowym.

W realizowanym scenariuszu mężczyzna z niewiadomych przyczyn wjechał w grupę młodzieży, która oczekiwała na wydarzenie plenerowe. Dodatkowo poszkodowani zostali ratownicy medyczni, którzy w tym dniu realizowali pokazy z pierwszej pomocy. Ratownicy medyczni i ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy musieli udzielić pomocy dwudziestu ośmiu osobom z różnymi obrażeniami ciała poczynając od złamań i krwotoków na wspomaganiu czynnym oddechu i odbarczeniu odmy kończąc.

W manewrach wzięli udział: tegoroczni absolwenci kierunku ratownictwo medyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: dwa zastępy z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, zespół ratownictwa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie; żołnierze 21 Batalionu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej, Stowarzyszenie Legia Akademicka, trzy ambulanse Policji (Lublin, Chełm i Rzeszów), Ochotnicza Służba Ratownicza z Lublina oraz Grupa Łosisko Lifeguard (dwa zespoły medyczne).

Obserwatorami byli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski, Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP sekc. mgr Adrian Ząbek, Koordynator Ratownictwa Medycznego Policji z Komendy Głównej, Koordynator Ratowników Medycznych WPR SP ZOZ w Lublinie, przedstawiciele WPR oraz wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP Lublin

Skip to content