Zgrupowanie szkoleniowo – kondycyjne Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego „Lublin-4-Bilgoraj”

 

3-15 czerwca 2019 roku w m. Okuninka nad j. Białym w powiecie włodawskim odbyło się zgrupowanie szkoleniowo – kondycyjne Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego „Lublin-4-Bilgoraj”. Podczas zgrupowania omówiono i zrealizowano następujące bloki tematyczne:
1. Poszukiwania podwodne i techniki wydobywcze przy użyciu nurków.
2. Medyczne aspekty nurkowania.
3. Ratownictwo i autoratownictwo nurkowe.
4. Ratowanie życia, zdrowia i mienia na obszarach wodnych.
5. Obsługa i manewrowanie dronem podwodnym.
6. Obsługa i manewrowanie łodzią.
Jezioro Białe to akwen o I klasie czystości wody. W okolicach ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie znajdują się zatopione platformy nurkowe umożliwiające prowadzenie doskonalenia zawodowego. Głębokość średnia jeziora to 14,1m, głębokość maksymalna to 33,6 m, jego powierzchnia to 1,06km2 natomiast długość linii brzegowej to 4262 m. Misa jeziora utworzona jest na podłożu kredowym. Jezioro jest zbiornikiem bezodpływowym i bez dopływowym.
W trakcie trwania zgrupowania, 13 czerwca strażacy – nurkowie byli dysponowani do zdarzenia nad j. Białym, gdzie doszło do wywrócenia kajaka, na szczęście szybkiej pomocy poszkodowanym udzielili turyści pływający w niedalekiej odległości na rowerze wodnym. Natomiast wieczorem tego samego dnia strażacy – nurkowie zostali wezwani do zdarzenia na zbiorniku wodnym w m. Nadrybie Ukazowe, pow. łęczyński, gdzie w toni wodnej zaginął mężczyzna lat 37. Działania poszukiwawcze kontynuowano następnego dnia. Po kilku godzinach poszukiwań przy użyciu echosondy udało się zlokalizować ciało mężczyzny i wydobyć je na brzeg.
15 czerwca strażacy – nurkowie dysponowani byli do miejscowości Hrud w powiecie bialskim, gdzie na zbiorniku wodnym doszło do zaginięcia
w toni wodnej mężczyzny lat 29. Z uwagi na wydobycie mężczyzny przez osoby postronne, zastęp został zawrócony z drogi. Niestety czynności resuscytacyjne podjęte przez zespół ratownictwa medycznego nie przyniosły efektu.
15 czerwca na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki,
pow. tomaszowski doszło do utonięcia mężczyzny lat 61. W działania ratownicze, które trwały 2 godziny zaangażowanych było 10 ratowników
z PSP oraz OSP.
Do kolejnego zdarzenia, do którego dysponowani byli strażacy – nurkowie doszło w nocy z 16/17 czerwca nad j. Firlej w pow. lubartowskim. W toni wodnej zaginął mężczyzna lat 34. Niestety z uwagi na nieprecyzyjne informacje o miejscu zaginięcia, słabą przejrzystość wody oraz nocną porę przerwano poszukiwania zaginionego.
Opracowanie i foto: mł. bryg. Wojciech Miciuła

Skip to content