Szkolenie kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego

 

13 – 14 czerwca 2019 roku w Janowie Lubelskim odbyło się szkolenie kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego oraz głównych księgowych.
Szkoleniu przewodniczył Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami st. bryg. Piotrem Zmarzem i st. bryg. Szczepanem Goławskim.
Po powitaniu uczestników i przedstawieniu programu szkolenia przez st. bryg. Grzegorza Alinowskiego – lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP wykładowca Pan Damian Grzelka przeprowadził szkolenie z tematu „odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”. Pierwszy dzień warsztatów zakończył komendant powiatowy PSP w Janowie Lubelskim – st. bryg. Grzegorz Pazdrak, który podczas wyjazdu studialnego zapoznał uczestników z terenem operacyjnym podległej mu komendy powiatowej.
Drugiego dnia szkolenia kierownicy komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej PSP w Lublinie przedstawili informacje z zakresu nadzorowanych wydziałów. Wskazani komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. lubelskiego przedstawili informacje z realizowanych inwestycji.
Przeszkolono uczestników z działania systemu wideokonferencyjnego zakupionego w ramach projektu RPO „Cyfrowe Lubelskie” oraz odbyła się prezentacja sprzętu otrzymanego z komendy głównej PSP a mianowicie bezzałogowego statku powietrznego tzw. drona wraz z pokazem możliwości taktycznych którego dokonali funkcjonariusze komendy powiatowej PSP w Świdniku.
Równolegle trwało szkolenie głównych księgowych podczas którego Pan Ireneusz Rosiek omówił temat „klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów”.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP Lublin

Skip to content