Ratownicze Ćwiczenia Zgrywające GRYF – 2019

5 czerwca 2019 r. na terenie gm. Susiec w miejscowości Majdan Sopocki  przeprowadzono ratownicze ćwiczenia zgrywające dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu tomaszowskiego oraz służb współdziałających (w tym Wojsk Obrony Terytorialnej) pod kryptonimem GRYF – 2019.

GRYF – 2019 podzielono na dwa ćwiczenia tj.  nr 1  „WODA” oraz nr 2  „NA RATUNEK”

 

 

Ćwiczenie nr 1 – „WODA”.

Miejsce ćwiczeń: zbiornik wodny na cieku rzeki Sopot – zalew w miejscowość Majdan Sopocki.

Celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności organizacji i prowadzenia działań ratowniczych na zbiornikach i ciekach wodnych z zakresu:

 • działań przeciwpowodziowych,
 • ratownictwa wodnego, oraz
 • ratownictwa chemiczno-ekologicznego na poziomie podstawowym,

Realizacja założeń ćwiczebnych polegała m.in. na:

 • podwyższaniu korony wału,
 • umacnianiu skarpy i likwidacji przecieków od strony odwodnej wału,
 • umacnianiu wału i likwidacji przecieków – od strony odpowietrznej na zawalu,
 • przygotowaniu worków z piaskiem w miejscach optymalnie możliwego jego dowozu, ich załadunku i docelowym transporcie do określonych docelowych miejsc trudnodostępnych łodziami ratowniczymi – od strony lustra wody, oraz terenowymi ciężkimi samochodami transportowymi WOT, kolejno pieszo
  oraz metodą „łańcucha ludzkiego”,
 • reagowaniu na wszelkiego rodzaju podgrywki związane z występowaniem (podczas prowadzonej akcji) osób poszkodowanych i realizacją działań i czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego.

 

Ćwiczenie nr 2 – „ NA RATUNEK”.

Miejsce ćwiczeń: Obszar leśny Nadleśnictwa Józefów, Leśnictwo Kalina.

Celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności organizacji i prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych w trudnodostępnym terenie (las, przeszkody naturalne – wiatrołomy, cieki wodne, grząski piaszczysty grunt, itp.), doskonalenie umiejętności praktycznych (technik ratowniczych) z zakresu ratownictwa medycznego przy zdarzeniach masowych i mnogich, a także doskonalenie organizacji większych akcji ratowniczych z wykorzystaniem służb współdziałających takich jak Policja, PRM, Służb Leśnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej na potrzeby poszukiwań i udzielania fachowej pomocy osobom poszkodowanym/zagrożonym podczas zdarzeń i klęsk żywiołowych  związanych z nawałnicami na znacznym oraz trudnodostępnym obszarze.

Realizacja założeń ćwiczebnych polegała m.in. na:

 • dotarciu specjalistycznym sprzętem i pojazdami do osób poszkodowanych / zagrożonych, przygotowaniu dróg ewakuacji poprzez usunięcie powalonych drzew,
 • ocenie stanu osób poszkodowanych, przeprowadzeniu segregacji pierwotnej – Triage, udzielaniu pomocy medycznej, przygotowaniu poszkodowanych do transportu,
 • ewakuacji / transporcie poszkodowanych z terenów trudnodostępnych
  z użyciem terenowych pojazdów sanitarnych WOT do zorganizowanego punktu medycznego, przejęcia osób poszkodowanych (poza strefą zagrożenia) przez ratowników / ratowników medycznych, segregacji wtórnej i przekazaniu rannych zespołom PRM,
 • przeszukaniu terenu oddziału nr 298 oraz oddziałów przyległych, pod kątem występowania, ewentualnych pozostałych osób potrzebujących pomocy.

 

W ćwiczeniach udział brały:

 • 25 jednostek ochrony przeciwpożarowej KSRG powiatu tomaszowskiego:
  w tym 5 z KP PSP w Tomaszowie Lubelskim, 20 OSP KSRG,
 • 4 zastępy PSP z KP/M z sąsiednich powiatów Biłgoraj, Hrubieszów i Zamość wyposażone m.in. w 2 pompy wodne o dużej wydajności;
 • Wojska Obrony Terytorialnej: 51 żołnierzy, 3 transportowe ciężkie pojazdy terenowe – samochody typu JELCZ i 1 średni typu STAR, 2 quady, 2 terenowe sanitarki 4-noszowe IVECO.
 • Policja: 8 funkcjonariuszy i 1 pies do poszukiwania osób, 2 quady, 2 radiowozy.
 • przedstawiciel Powiatu / Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tomaszowie Lubelskim,
 • przedstawiciel Gminy Susiec / Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Susiec
 • przedstawiciel Nadleśnictwa Józefów / Leśniczy Leśnictwa Kalina.

Ćwiczenia wizytował Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski oraz oficerowie Wydziału Operacyjnego KW PSP w Lublinie na czele z bryg. Zenonem Pisiewiczem.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Tomaszowie Lubelskim

Skip to content