Międzypowiatowe ćwiczenia ratownicze „Łęczna 2019”

 

11 czerwca 2019 roku na terenie Nadleśnictwa Lubartów odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia, sprawdzające przygotowanie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań długotrwałych podczas pożaru lasu.

W ćwiczenia brały udział siły i środki  PSP z  powiatów: łęczyńskiego, chełmskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego, włodawskiego, świdnickiego i zamojskiego oraz Nadleśnictwo Lubartów, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne i Ochotnicze Straże Pożarne powiatu łęczyńskiego.

Tłem działań była utrzymująca się  w południowo-wschodniej Polsce wysoka temperatura. Dodatkowo w woj. lubelskim od dłuższego czasu nie odnotowano żadnych opadów deszczu. W większości obszarów leśnych na tym terenie występuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Dodatkowo wzmaga się wiatr, którego siła dochodzi do 10m/s. W oddziale nr 30 w leśnictwie Rozkopaczew w głębi lasu wybucha pożar, który rozwija się z dużą prędkością……..

Opracowanie i zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra

Skip to content