Dzień Strażaka w Janowie Lubelskim

 

30 maja 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka”.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi : Pan Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, a zarazem V-ce Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim, Pan st. bryg. Piotr Zmarz – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Pan Artur Pizoń – Starosta Janowski, Pan Ryszard Majkowski – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pan Rafał Szkutnik – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski, Pan podinsp. Stanisław Tyburski – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim, Pan Witold Kowalik – Burmistrz Modliborzyc, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim oraz Wójtowie Gmin z terenu powiatu janowskiego,

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Panu st. bryg. Piotrowi Zmarzowi.
Po oficjalnym otwarciu obchodów Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak powitał zaproszonych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie z okazji Dnia Strażaka. Podczas apelu komendant podsumował działalność komendy, zwracając szczególną uwagę na fakt ciągłego wzmacniania jej zaplecza sprzętowego oraz dokonywania modernizacji i remontów obiektów komendy i jej otoczenia.
Podczas uroczystości został odczytany list okolicznościowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polski – Andrzeja Dudy skierowany do uczestników i organizatorów uroczystości z okazji Dnia Strażaka 2019.
Kolejnym punktem obchodów było uroczyste wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.
Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
stopień kapitana:
mł. kpt. Wiktor Albiniak
Srebrną odznakę ,, ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”, otrzymał
Mł. bryg. Tomasz Serwatka
Nagrodę pieniężną Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego, otrzymali: asp. sztab.
Michał Martyna oraz mł. asp. Michał Dolecki.

Na Centralnych Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie w dniu 4 maja 2019 r. stopień oficerski młodszego kapitana otrzymał mł.asp. Piotr Dycha.
W imieniu awansowanych i odznaczonych podziękowania złożył mł. bryg. Tomasz Serwatka.
Na zakończenie uroczystości głos zabrali: : Pan Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Pan st. bryg. Piotr Zmarz – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Pan Artur Pizoń – Starosta Janowski, Pan Ryszard Majkowski – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Pan Rafał Szkutnik – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski, Pan podinsp. Stanisław Tyburski – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Janowie Lubelskim, dh Witold Kowalik – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim, którzy złożyli życzenia z okazji „Dnia Strażaka” oraz przekazali słowa podziękowania za współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie janowskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację zadań wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej komendy.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Janów Lubelski

Skip to content