Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka w Kraśniku

11 maja to tegoroczne święto kraśnickich strażaków, którzy w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji Dnia Strażaka. Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli m. in.:
– Marszałek Województwa Lubelskiego p. Jarosław Stawiarski,
– Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski,
– Kapelan Strażaków Powiatu Kraśnickiego ks. Grzegorz Stąsiek,
– Starosta Kraśnicki p. Andrzej Rolla,
– Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku nadkomisarz Jacek Dzikowski.
Nie zabrakło również przedstawicieli samorządu terytorialnego, instytucji i służb współdziałających oraz sympatyków pożarnictwa.
Gości powitał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku mł. bryg. Tomasz Michalczyk. Podczas apelu komendant podsumował działalność komendy, zwracając szczególną uwagę na fakt ciągłego wzmacniania jej zaplecza sprzętowego oraz dokonywania ustawicznych modernizacji i remontów obiektów komendy i jej otoczenia.
Najważniejszym przedsięwzięciem komendy był zrealizowany projekt pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską o łącznej wartości 2,27 mln złotych. Ukończona inwestycja w znaczny sposób przyczyniła się do zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisyjności, ale także do poprawy warunków socjalno-bytowych i estetyki obiektów komendy.
Najbardziej uroczystym momentem podczas święta było wręczenie odznaczeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe, i tak:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” funkcjonariusza: st. ogn. Grzegorz Zając, ponadto
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazami personalnymi nadał:
− stopień młodszego brygadiera funkcjonariuszom: st. kpt. Piotr Michałek, st. kpt. Artur Malinowski.
− stopień starszego kapitana funkcjonariuszowi: kpt. Adam Piłat.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał:
− stopień aspiranta sztabowego funkcjonariuszowi: st. asp. Justyna Goleń.
Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał:
− stopień ogniomistrza funkcjonariuszom: mł. ogn. Tomasz Kępa.
− stopień młodszego ogniomistrza funkcjonariuszom: st. sekc. Robert Bernat, st. sekc. Marcin Sołtys, st. sekc. Andrzej Partyka, st. sekc. Konrad Ziębrowicz.
W uroczystości wzięły udział również delegacje z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kraśnickiego. Strażacy ochotnicy również zostali uhonorowani odznaczeniami, w tym za szczególne poświęcenie i ofiarność podczas akcji ratowania trzyletniego chłopca ze studni – druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu.
Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrazili swoją wdzięczność za trud i ofiarną służbę funkcjonariuszy tut. komendy. Przekazali wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom komendy życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Na zakończenie komendant powiatowy wyraził wdzięczność gościom za pomoc i współpracę w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a pracownikom komendy pogratulował wyróżnień i awansów oraz podziękował za zaangażowanie w realizacji zadań służbowych.
Święto strażaków było również okazją do odwiedzenia ich siedziby i zapoznania się ze specyfiką służby. Toteż Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kraśniku, Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz Stowarzyszenia Rozwój i Bezpieczeństwo zorganizowała imprezę plenerową tzw: „Strażacką Majówkę”.
W programie imprezy przygotowano liczne atrakcje dla odwiedzających tut. komendę dzieci, młodzieży i dorosłych, a były to miedzy innymi:
– pokazy sprzętu ratowniczo – gaśniczego i wyposażenia strażaków,
– strażacki tor przeszkód dla dzieci i inne konkurencje sportowe z nagrodami,
– zwiedzanie siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Muzeum Tradycji Pożarniczych,
– pokazy działań ratowniczo – gaśniczych i wiele innych.
Pogoda dopisała, toteż impreza zgromadziła całe rodziny, każdy znalazł coś interesującego dla siebie.
Kraśniccy strażacy żywią nadzieję, że „Strażacka Majówka” była nie tylko mile spędzonym wolnym czasem, ale organizowana rokrocznie stanie się okazją do popularyzowania wiedzy pożarniczej oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Michałek

Zdjęcia: Kamil Sobieszczański; dh Stefan Stypułkowski.

Skip to content