Strażackie święto w Rykach

8 maja 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Rykach odbyła się akademia z okazji Dnia Strażaka.

W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze, pracownicy cywilni i zaproszeni goście tj.: st. bryg. Piotr Zmarz – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki, Beata Siedlecka – Burmistrz Dęblina, Ryszard Piotrowski – Wójt Gminy Nowodwór, Barbara Pawlak – Wójt Gminy Ułęż, Zbigniew Chlaściak – Wójt Gminy Stężyca, Komendant Powiatowy Policji – insp. Kazimierz Kula, Zbigniew Hałaczkiewicz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Puławy, Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Dęblinie – st. chor. sztab. Zygmunt Pawłowski, st. asp. w st. spocz. Józefa Ratyna – Przewodnicząca Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Zarząd Koła w Rykach oraz st. bryg. w st. spocz. Krzysztof Miłosz – Komendant Powiatowy PSP w Rykach w latach 1999-2018.

Uroczystość otworzył i powitał jej uczestników – st. bryg. Leszek Niewęgłowski Komendant Powiatowy PSP w Rykach. W okolicznościowym wystąpieniu komendant podsumował działalność komendy w ostatnim okresie, podkreślając realizację zadań ratowniczych, szkoleniowych oraz przedstawił postęp prac związanych z budową nowej siedziby komendy.

Ważnym i miłym akcentem uroczystości było wręczenie odznaczenia oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Odznaczenia, wyróżnienia i awanse otrzymali:

Srebrną Odznakę „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

  1. sztab. Waldemar Chochowski

Na wyższe stopnie służbowe awansowani zostali:

Do stopnia młodszego brygadiera

  1. st. kpt. Roman Cieloch
  2. st. kpt. Jarosław Lasek

Do stopnia aspiranta

  1. mł. asp. Kamil Fijałkowski

Do stopnia starszego ogniomistrza

  1. Konrad Gugała
  2. Andrzej Opieka

Do starszego strażaka

  1. Marcin Grzelak
  2. Kamil Wardal.

 

Życzenia z okazji Dnia Strażaka dla wszystkich pracowników komendy złożyli: w imieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – Zastępca Komendanta st. bryg. Piotr Zmarz, oraz Starosta Rycki – Dariusz Szczygielski.

 

Na zakończenie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Rykach podziękował gościom za dotychczasową współpracę i pomoc podczas bieżącej realizacji zadań przez komendę oraz pogratulował strażakom otrzymanych wyróżnień, dziękując im za zaangażowanie i codzienną służbę.

 

Opracował:

mł. bryg. Jarosław Lasek – KP PSP Ryki

Skip to content