Obchody Dnia Strażaka w Łukowie

Obchody Dnia Strażaka 2019 w powiecie łukowskim rozpoczęły się 12 maja 2019 r. o godzinie 10:00 Mszą Świętą odprawioną w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie w intencji strażaków i ich rodzin. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz pododdziałów na cmentarz Św. Rocha w Łukowie pod pomnik ku czci strażaków powiatu łukowskiego. Po modlitwie w intencji zmarłych strażaków wieńce pod pomnikiem Św. Floriana złożyli parlamentarzyści Senator Stanisław Gogacz, Poseł Krzysztof Głuchowski i Poseł Sławomir Skwarek, w imieniu Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnek Pani Małgorzata Bogusz, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego Pan Ryszard Szczygieł oraz Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski, Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski i V-ce Starosta Powiatu Łukowskiego jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie Pan Janusz Kozioł. Następnie pododdziały przemaszerowały na plac przed komendą powiatową, gdzie odbył się uroczysty apel.
Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski dokonał podsumowania działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie łukowskim za 2018 rok. W 2018 roku na terenie powiatu łukowskiego zanotowano 891 zdarzeń w likwidacji których udział brały jednostki ochrony przeciwpożarowej. Spośród powyższej liczby zdarzeń 274 stanowiły pożary, 562 – miejscowe zagrożenia, 55 – alarmy fałszywe.
Komendant dokonał przeglądu najważniejszych inwestycji dokonanych w roku 2018 zarówno w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie jak i w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łukowskiego oraz przedstawił plany i zamierzenia na rok 2019.
Następnie wręczono odznaki, medale i akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
• st. asp. Piotr Purzycki,
• dh Mieczysław Gałęzowski.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych nadało srebrny medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”:
• dh Marek Sobiech.
Z dniem 4 maja 2019 roku na wyższe stopnie awansowani zostali:
• na stopień KAPITANA: mł. kpt. Łukasz Osiak
• na stopień MŁODSZEGO KAPITANA: mł. asp. Konrad Turski
• na stopień STARSZEGO OGNIOMISTRZA: ogn. Przemysław Boncik, ogn. Tomasz Skwarek, ogn. Grzegorz Warpas
• na stopień OGNIOMISTRZA: mł. ogn. Paweł Kędziora
• na stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA: st. sekc. Kamil Lendzion, st. sekc. Michał Lendzion, st. sekc. Paweł Siemionek
• na stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO: sekc. Dawid Beczek,
• na stopień STARSZEGO STRAŻAKA: str. Albert Borkowski.
Po wręczeniu odznaczeń i awansów głos zabrali obecni na uroczystości goście: senator RP Stanisław Gogacz, poseł RP Krzysztof Głuchowski, poseł RP Sławomir Skwarek, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł oraz zastępca dyrektora Biura LUW Małgorzata Bogusz. Goszczący na uroczystości zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie starszy brygadier Szczepan Goławski odczytał list skierowany do strażaków przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Jako ostatni przemawiał i dziękował wszystkim strażakom za ich służbę, wicestarosta i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie, druh Janusz Kozioł.
Wśród gości, którzy zaszczycili swoja obecnością obchody Dnia Strażaka 2019 nie zabrakło samorządowców, członków Zarządów Oddziałów Gminnych, Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przedstawicieli służb współpracujących z PSP, młodzieży klas pożarniczych z Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym, sympatyków i rodzin strażaków.
W święcie udział wzięli Burmistrz Miasta Łuków Pan Piotr Płudowski, Wójt Gminy Wola Mysłowska Kinga Szerszeń, Wójt Gminy Krzywda Pan Krzysztof Warda, Wójt Gminy Serokomla Pan Piotr Chaber, Komendant Powiatowy Policji nadkom. Leszek Misiak, Komendant Poligonu Jagodne st. chor. Sztab. Jacek Suchodolski, Dyrektor Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym Pani Marzena Kamińska.
Uroczystość uświetniła orkiestra dęta OSP Stoczek Łukowski, a relacjonowały lokalne media.

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Paweł Wysokiński

Skip to content