Międzypowiatowe Ćwiczenia Ratownicze „KAZIMIERZ 2019”

22 maja 2019 roku Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek SUSKI odwiedził strażaków, którzy w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą uczestniczyli w Międzypowiatowych Ćwiczeniach Ratowniczych „Kazimierz 2019”.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie poziomu przygotowania sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego do działań długotrwałych podczas powodzi na terenie powiatu puławskiego.

UCZESTNICY ĆWICZEŃ

1. Siły i środki Państwowej Straży Pożarnej z województwa lubelskiego, powiaty: lubelski, lubartowski, kraśnicki, opolski, rycki, łęczyński, puławski.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
3. Lubelski Urząd Wojewódzki w tym Zespół Zarządzania Kryzysowego.
4. Starosta Puławski, Wójt Gminy Janowiec, Burmistrz Kazimierza Dolnego w tym Zespoły Zarządzania Kryzysowego.
5. Policja.
6. Państwowe Ratownictwo Medyczne.
7. Wojska Obrony Terytorialnej.
8. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
9. Ochotnicze Straże Pożarne powiatu puławskiego.

Łącznie 112 osób

Opracowanie: asp. Tomasz Stachyra
Zdjęcia: kpt. Andrzej Szacoń, asp. Tomasz Stachyra

Skip to content