Dzień Strażaka w Chełmie

20 maja 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyły się obchody Dnia Strażaka 2019, połączone z prezentacją Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 po przeprowadzonej rozbudowie. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wieńca przed pomnikiem przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i wizycie przedstawicieli KM PSP Chełm na grobach zmarłych strażaków. O godzinie 9–tej mszę świętą w kościele
pw. św. Kazimierza w Chełmie odprawili ksiądz Piotr Ciećkiewicz i ksiądz Łukasz Boguta.
Po nabożeństwie odbył się uroczysty apel na placu przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej
Nr 2, gdzie wszystkich gości serdecznie powitał Komendant Miejski PSP w Chełmie mł. bryg. Artur Rutkowski.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
– Beata Mazurek – Wicemarszałek Sejmu RP,
– Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski,
– st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP,
– Kazimierz Smal – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
w Lublinie,
– Jakub Banaszek – Prezydent Miasta Chełm,
– Andrzej Chrząstowski – Wicestarosta Lubelski,
– Komendanci Powiatowi PSP z woj. lubelskiego,
– Komendanci zaprzyjaźnionych służb mundurowych,
– Emeryci PSP na czele z Kazimierzem Szwedem – Prezesem Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Chełmie,
– Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu chełmskiego,
– Radni miasta Chełm,
– Przedstawiciele duchowieństwa,
– Komendanci Gminni OSP,
– Dyrektorzy placówek kulturalnych, oświatowych miasta Chełm,
– Dyrektorzy i szefowie jednostek administracji publicznej oraz spółek miejskich,
– Prezesi i dyrektorzy spółek i zakładów zaprzyjaźnionych,
– Przedstawicieli związków zawodowych w osobach: Zdzisława Denysiuka Przewodniczącego Zarządu Regionu Chełmskiego NSZZ Solidarność i kpt. Macieja Piszczka Przewodniczącego Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego,
– Pracownicy samorządów oraz zaprzyjaźnionych instytucji,
– Klasy o specjalności pożarniczo – ratowniczej z Zespołu Szkół Ekonomicznych
i Mundurowych w Chełmie, na czele z Panią Dyrektor Edytą Chudoba,
– funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM PSP Chełm.
Następnie odbyła się ceremonia wręczenia awansów i odznaczeń. Niżej wymienionym funkcjonariuszom zostały nadane kolejne wyższe stopnie służbowe:
• stopień młodszego brygadiera:
– st. kpt. Stanisław KOŁTUN

• stopień aspiranta:
– mł. asp. Łukasz DARMOROST, mł. asp. Zbigniew PASTUSZAK

• stopień ogniomistrza:
– mł. ogn. Tomasz DARMOROST, mł. ogn. Zbigniew CZERWIŃSKI,
mł. ogn. Piotr PIETRAŚ, mł. ogn. Bartosz ŻÓŁCIŃSKI,
mł. ogn. Jarosław WITAMBORSKI, mł. ogn. Piotr ROŻEK

• stopień młodszego ogniomistrza:
– st. sekc. Kajetan JANISZEWSKI

• stopień starszego sekcyjnego:
– sekc. Andrzej FURTAK, sekc. Dominik ROMAN

• stopień starszego strażaka:
– str. Emil GRABOWSKI, str. Paweł OŁÓWEK, str. Wojciech STASIUK,
str. Patryk SIEKIERDA, str. Piotr RYSZKIEWICZ

Ponadto podczas uroczystości Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie
4 maja 2019 roku awans na stopień młodszego kapitana z rąk Komendanta Głównego PSP otrzymał asp. Marcin HUBA.
23 maja 2019 roku na Wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka, które odbędą się
w Świdniku awans na stopień aspiranta odbierze: mł. asp. Agnieszka POPEK, Srebrną Odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” odbierze bryg. Remigiusz KWACZ, „Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę” odbierze kpt. Maciej PISZCZEK

Niżej wymienionym funkcjonariuszom PSP i druhom OSP zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia:
• Srebrna Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
– mł. bryg. Tomasz BARAN, mł. bryg. Stanisław Kołtun
• Brązowa Odznaka „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”
– asp. Zbigniew PASTUSZAK, ogn. Rafał KLAJN, dh. Mariusz SZALEWICZ

• Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnieni zostali”:
– kpt. Radosław GAJUK, kpt. Sebastian MAJEWSKI

• Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa
– ogn. Tomasz GAŁCZYŃSKI
• Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa
– mł. asp. Marcin ŁOBEJKO, ogn. Piotr PIETRAŚ, ogn. Maciej ŻUKOWSKI
• Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa
– st. sekc. Andrzej FURTAK, sekc. Konrad KOTEK, st. sekc. Dominik ROMAN

W imieniu awansowanych i odznaczonych podziękowania złożył mł. bryg. Stanisław Kołtun. Po wręczeniu odznaczeń, wyróżnień i awansów w stopniach Komendant Miejski PSP w Chełmie mł. bryg. Artur Rutkowski przedstawił rys historyczny powstania i funkcjonowania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Chełmie. Później głos zabrali zaproszeni goście wręczając Komendantowi okolicznościowe dyplomy. Komendant Miejski mł. bryg. Artur Rutkowski podziękował instytucjom współpracującym za wsparcie i pomoc dla chełmskich strażaków. Po zakończonym apelu zaproszeni goście mieli możliwość osobistego zapoznania się z obiektem i wyposażeniem JRG Nr 2 w Chełmie.

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba – KM PSP Chełm,

 

zdjęcia: Patryk Smyk; LUW

Skip to content