Szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.

W dniach 1-5.04.2019 roku w Ośrodku Szkolenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyło się szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków/instruktorów doskonalenia zawodowego do prowadzenia działań ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym.

Szkolenie z ratownictwa technicznego ukończyło 16 strażaków z Komend Miejskich oraz Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. lubelskiego.

Skip to content