Lublin. Zakończenie szkolenia specjalistycznego kierowców – operatorów samochodów z drabiną mechaniczną

W dniach 1-5 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyło się szkolenie specjalistyczne kierowców – operatorów samochodów z drabiną mechaniczną.

W szkoleniu uczestniczyli strażacy z KM PSP w Chełmie, KM PSP w Lublinie, KP PSP w Puławach oraz OSP w Wilczopolu.

Łącznie po zdaniu egzaminu szkolenie ukończyło 17 funkcjonariuszy PSP i 3 druhów OSP uzyskując zaświadczenia potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do obsługi drabin mechanicznych.

Skip to content