Ćwiczenia praktyczne w Zakładzie Dużego Ryzyka „PERN S.A.” Baza Paliw nr 22 w Małaszewiczach

Zgodnie z rozkazem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie w dniu 4 kwietnia 2019 roku przeprowadzono ćwiczenia praktyczne w Zakładzie Dużego Ryzyka „PERN S.A.” Baza Paliw nr 22 w Małaszewiczach (pow. bialski).

Manewry zorganizowane zostały w celu sprawdzenia procedur zawartych w zewnętrznym oraz wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dla zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także sprawdzenia poziomu przygotowania do realizacji obowiązków stawianych poszczególnym służbom i podmiotom ratowniczym.

W ćwiczeniach wzięły udział następujące siły i środki:
1. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „BIAŁA -1”.
2. Wybrane siły i środki z KM PSP w Białej Podlaskiej, KP PSP
w Radzyniu Podlaskim, KP PSP Parczewie, KP PSP we Włodawie.
3. Wybrane siły i środki z jednostek OSP, z terenu powiatu bialskiego.
4. Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, pracownicy: Nadleśnictwa Chotyłów, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, bazy paliw „PERN S.A.”

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedury dysponowania sił i środków z poziomu powiatu, sprawdzenie możliwości współdziałania poszczególnych służb, instytucji i podmiotów współdziałających wymienionych w planie, przy likwidacji zdarzenia, sprawdzenie możliwości ewakuacji osób poszkodowanych oraz właściwego udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, sprawdzenie funkcjonowania systemu łączności, doskonalenie umiejętności dowodzenia, doskonalenie formy i metody zabezpieczenia własnego rejonu działania na czas zadysponowanych sił i środków, dokonanie analizy zewnętrznego i wewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego celem ewentualnej aktualizacji.

Ponadto podczas ćwiczeń zrealizowano polecenie Komendanta Głównego PSP dotyczące sprawdzenia funkcjonowania krajowego sytemu ratowniczo – gaśniczego podczas gaszenia pożaru lasu.
Scenariusz przewidywał trzy główne założenia ćwiczebne: wypadek drogowy dwóch samochodów osobowych na drodze Kobylany – Zastawek przebiegającej przez las znajdujący się w pobliżu bazy paliw, pożar lasu okalającego bazę paliw (zagrożona była grupa zbiorników z olejem napędowym), rozszczelnienie i wyciek na połączeniu kołnierzowym króćca zbiornika magazynowego.

Skip to content