Ćwiczenia manewrowe z działań przeciwpowodziowych na terenie gminy Annopol

10 kwietnia 2019 roku na terenie pow. kraśnickiego zorganizowano ćwiczenia manewrowe w pobliżu miejscowości Zabełcze, gm. Annopol w której istnieje realne zagrożenie powodziowe od przepływającej rzeki Wisła.

Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego dotyczące przeprowadzenia ćwiczeń sprawdzających przygotowanie podmiotów ksrg do prowadzenia działań przeciwpowodziowych w dniu 10 kwietnia br. na terenie pow. kraśnickiego zorganizowano ćwiczenia manewrowe w pobliżu miejscowości Zabełcze, gm. Annopol w której istnieje realne zagrożenie powodziowe od przepływającej rzeki Wisła.

Głównym założeniem ćwiczeń było sprawdzenie współpracy pomiędzy Państwową Straż Pożarną, a samorządami szczebla gminnego, powiatowego oraz instytucjami wspomagającymi działania przeciwpowodziowe. Z uwagi na niezapowiedziany charakter ćwiczeń sprawdzono mobilność specjalistycznego sprzętu z powiatów ościennych
(pow. opolski, janowski, lubelski), czas dysponowania sił i środków podmiotów ksrg oraz stan wyposażenia i gotowości operacyjnej plutonu ratowniczego OSP Kraśnik wchodzącego w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Ratownicy podczas manewrów podwyższali koronę wałów za pomocą worków z piaskiem oraz zapór przeciwpowodziowych, uszczelniali pozorowane podsiąki przy pomocy geowłókniny, wypompowywali wodę z zalanych terenów przy pomocy pomp pływających oraz pompy dużej wydajności, natomiast przy pomocy łodzi, quadów, drona patrolowali zagrożone tereny, ponadto zorganizowano sztab akcji w terenie oraz przygotowano samodzielne zasilanie energetyczne.

Skip to content