DSC00169

Pożegnanie komendanta powiatowego st. bryg. Franciszka Filipiuka w związku z odejściem ze służby

DSC0016927 lutego 2019 roku na świetlicy komendy odbyło się uroczyste pożegnania st. bryg. Franciszka Filipiuka Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, w związku z odejściem ze służby na zaopatrzenie emerytalne.

Przebieg kariery zawodowej st. bryg. mgr inż. Franciszka Filipiuka:

08.1981r. rozpoczął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie.
W grudniu 1981r. w związku ze strajkiem podchorążych i rozwiązaniem WOSP musiał je przerwać.
Studia kontynuował w nowo powołanej Szkole Głównej Służby Pożarniczej w latach 1982r-1986r.
09.1986r. podjął służbę na stanowisku oficera ds. operacyjnych w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych Białej Podlaskiej.
W latach 1.01.1990r – 30.06.1992r. pełnił służbę na stanowisku dowódcy zmiany w Zawodowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
Od 1.07.1992r. aż do reformy administracyjnej w 1999r. sprawował funkcję Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
Przez pierwsze trzy miesiące 1999r. pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
Kolejne lata (od 1.04.1999r do 30.09.2016) pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego po zmianie nazwy Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.
10.2016 r- został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim.
W ciągu całej kariery zawodowej podnosił swoje kwalifikacje. Między innymi w 1999 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Brał czynny udział w akcjach ratowniczych – najbardziej charakterystyczne z nich to:

– 1993r pożar duży lasu Leniuszki  Olszanki gmina Tuczna i Kodeń powiat bialski  kierowanie działaniami ratowniczymi.

– 1999r powódź w gminie Wilków powiat Opole Lubelskie kierowanie odcinkiem bojowym przy obronie i umacnianiu wałów przeciwpowodziowych.

Miał swój wkład przy tworzeniu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie działania Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej oraz utworzenie Oddziału JRG Biała Podlaska w mieście Terespol.

Odznaczony medalami za za zasługi dla pożarnictwa (brązowym, srebrnym i złotym), brązowym krzyżem zasługi, srebrną odznaką „zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz srebrnym medalem za długoletnią służbę.

Na rzecz ochrony przeciwpożarowej przesłużył 37 lat 6 miesięcy i 27 dni.

W tym samym dniu Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim bryg. Witoldowi Grajcar.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Radzyń Podlaski

mt_gallery: Pożegnanie ze służbą st. bryg. Franciszka Filipiuka  

Skip to content