1

Powiatowe eliminacje XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Chełmie

125 marca 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyły się powiatowe eliminacje XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmie przy współudziale Komendy Miejskiej PSP w Chełmie. Do eliminacji przystąpiło 23 uczestników w trzech grupach wiekowych.
Przebieg eliminacji nadzorował: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Chełmie – druh Kazimierz Smal, p. o. Komendant Miejski PSP w Chełmie  – mł. bryg. Artur Rutkowski i komisja w składzie:
– kpt. Radosław Gajuk – przewodniczący komisji /KM PSP/,
– mł. kpt. Tomasz Majewski – członek komisji /KM PSP/,
– mł. asp. Agnieszka Popek – członek komisji /KM PSP/,
– Agnieszka Błaszczuk – Mech – kierownik referatu prewencji PT KRUS w Chełmie.
Wyniki eliminacji przedstawiają się następująco:
I-sza grupa wiekowa:
1 miejsce        Maja Kowalczuk
2 miejsce         Wiktoria Dzieńkowska
3 miejsce         Anna Kozłowska
4 miejsce         Noemi Słyk
5 miejsce         Kinga Stałęga
6 miejsce        Rafał Popielnicki
7 miejsce ex aequo    Marta Podlipna
Zuzanna Kuchta
9 miejsce         Jakub Bartosz
10 miejsce         Teresa Gwarda
11 miejsce         Jagoda Wydurska
II-ga grupa wiekowa:
1 miejsce        Michał Fedec
2 miejsce        Aneta Godlewska
3 miejsce        Paulina Wrona
4 miejsce        Mikołaj Stępniewski

5 miejsce ex aequo    Tomasz Woźny
Justyna Wawer
Leon Waszczuk
8 miejsce        Kinga Anasiewicz
9 miejsce        Łukasz Trawiński
10 miejsce         Zofia Białowąs

III- cia grupa wiekowa:
1 miejsce        Damian Smolbig
2 miejsce        Gabriela Dubaj
Osoby które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych:
I grupa – Maja Kowalczuk,
II grupa – Michał Fedec,
III grupa – Damian Smolbig,
przechodzą do eliminacji wojewódzkich, których organizatorem będzie Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  nagrody – czujki tlenku węgla, które zostały ufundowane ze środków Komendy Głównej PSP. Miejsca 1 – 3 w I i II grupie wiekowej i 1 – 2 w III grupie wiekowej dodatkowo zostały wyróżnione dyplomami i nagrodami ufundowanymi przez pozostałych sponsorów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, dyrekcjom szkół, opiekunom uczniów oraz fundatorom dyplomów i nagród.

mt_gallery: Eliminacje powiatowe OTWP w Chełmie

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba, zdjęcia mł. kpt. Tomasz Majewski

Skip to content