DSC04716

Odprawa roczna za 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie

DSC047161 marca 2019 roku, w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, odbyła się odprawa roczna z udziałem Z-cy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Szczepana Goławskiego podsumowująca realizację zadań w roku 2018.

W spotkaniu uczestniczyli także Poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski, Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł jednocześnie Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Łukowie, Wójt Gminy Łuków Mariusz Osiak, Komendant Powiatowy Policji nadkom. Leszek Misiak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków Grzegorz Uss oraz kierownictwo, strażacy i pracownicy cywilni komendy.
 
Zebranych powitał Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st. bryg. Tomasz Majewski i jednocześnie przedstawił w formie prezentacji multimedialnej główne zadania realizowane przez komendę w 2018 roku. W dalszej części omówiono sprawy operacyjne, gdzie wszyscy uczestnicy zgodzili się, że miniony rok był rokiem pracowitym dla strażaków (odnotowano największą ilość zdarzeń w ponad 25-letniej działalności PSP), ale bezpiecznym dla mieszkańców powiatu.

Komendant Wojewódzki, dziękując wszystkim za wspólne działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i dobre wyniki, przedstawił ogólną ocenę w zakresie bezpieczeństwa województwa i kraju oraz kierunki działań na rok 2019. Komendant Powiatowy omówił zamierzenia na rok bieżący i podziękował wszystkim za współpracę.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za współpracę z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łukowskiego.

Po naradzie Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Szczepan Goławski zapoznał się z warunkami lokalowymi oraz wyposażeniem w sprzęt KP PSP Łuków, następnie odwiedził jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce (gm. Łuków) zapoznając się z wyposażeniem technicznym tej jednostki oraz warunkami lokalowymi. 

Opracowanie: bryg. Paweł Wysokiński

mt_gallery: Narada roczna w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie

Zdjęcia: archiwum KP PSP Łuków

Skip to content