DSCF1165

Eliminacje powiatowe OTWP Biała Podlaska

DSCF116521 marca 2019 roku w świetlicy KM PSP w Białej Podlaskiej odbyły się eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

Eliminacje powiatowe poprzedziły eliminacje gminne   i miejskie w których na terenie powiatu bialskiego wzięło udział 561 dziewcząt i chłopców.
        W eliminacjach powiatowych, które otworzył  bryg. Marek Chwalczuk Z-ca Komendanta Miejskiego PSP, udział wzięli:  Mariusz Filipiuk Starosta Bialski, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej Marek Uściński, Bożena Krzyżanowska z Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Dorota Wojcieszuk z PT KRUS Biała Podlaska.
         W zmaganiach powiatowych w trzech grupach wiekowych tj. szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne wzięło udział ogółem 32 uczestników – finalistów niższego szczebla wraz z opiekunami pod których kierunkiem zdobywali wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
        Eliminacje powiatowe, oceniane przez jury pod przewodnictwem kpt. Pawła Urbańczuka, składały się z dwóch etapów:
I etap –  test pisemny składający się z 30 pytań, który pisali wszyscy uczestnicy,
II etap – to finał ustny do którego weszło po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali największą ilość punktów z testu pisemnego oraz z przeprowadzonej dogrywki w I i II grupie.
         W wyniku rozgrywek finałowych i ilości zdobytych punktów z testu pisemnego  kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa szkoły podstawowe
I – Szymon Skrzyński – gm. Sosnówka
II – Andżelika Plak – gm. Piszczac
III – Gabriela Rudzka – gm. Łomazy
IV – Weronika Suzonowicz – gm. Wisznice
V –  Szymon Ochnik – gm. Konstantynów

II grupa gimnazja i klasy VII, VIII szkół podstawowych
I – Aleksandra Prokopiak – gm. Międzyrzec Podlaski
II – Paweł Wasilewski – gm. Tuczna
III – Hubert Śledź – gm. Janów Podlaski
IV – Dominika Harasimiuk – gm. Sosnówka
V – Natalia Nekreś – gm. Drelów

III grupa szkoły ponadgimnazjalne
I –  Martyna Cenian – m. Biała Podlaska
II – Kamil Adamiuk – gm. Leśna Podlaska
III – Paweł Kacprzak – gm. Janów Podlaski

          Laureaci pierwszych miejsc trzech grup wiekowych będą reprezentować powiat bialski podczas eliminacji wojewódzkich  w Lublinie, które odbędą się 25 kwietnia br.
          Na zakończenie eliminacji wręczono dyplomy oraz pamiątkowe upominki z nadrukiem dotyczącym konkursu dla wszystkich uczestników za udział w eliminacjach. Opiekunowie za przygotowanie zawodników otrzymali okolicznościowe podziękowania oraz upominki. Ponadto laureaci 5 miejsc poszczególnych grup wiekowych otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i AGD ufundowane przez Starostę Bialskiego,  KRUS Placówkę Terenową w Białej Podlaskiej i Oddział Powiatowy ZOSP RP. Wyżywienie i słodki upominek ufundował Zarząd Oddziału Powiatowego.
           Podczas przerwy w trakcie której komisja sprawdzała testy pisemne, uczestnicy turnieju mieli okazję zobaczyć sprzęt będący na wyposażeniu JRG  w Białej Podlaskiej.
           Zmagania turniejowe w powiecie bialskim dotyczące wiedzy pożarniczej  na wszystkich szczeblach cieszą dużym  zainteresowaniem dzieci i młodzieży,  o czym świadczy liczba uczestników na poszczególnych szczeblach.
           Organizatorzy Turnieju, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda Miejska PSP, serdecznie dziękują sponsorom za ufundowanie nagród. Osobne słowa podziękowań kierujemy pod adresem opiekunów uczestników, którzy często poświęcając swój wolny czas pomagali im zdobywać  wiedzę o ochronie przeciwpożarowej.

Opracowanie: Bożena Krzyżanowska

mt_gallery: Eliminacje powiatowe OTWP Biała Podlaska

Zdjęcia: KM PSP Biała Podlaska

 

Skip to content