IMG 2276

Uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie

IMG 227631 stycznia 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia po 30 latach służby na świadczenie emerytalne Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Zbigniewa Raźniewskiego.

Podziękowania za ponad 30 letnią służbę złożył mu Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Grzegorz Alinowski. W uroczystości wzięli też udział: Longin Bożeński – Przewodniczący Rady Miasta Chełm, Jarosław Walczuk – Przewodniczący Rady Powiatu Chełmskiego, Artur Juszczak – V-ce Prezydent Miasta Chełm, Kazimierz Smal – V-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Lech Wieczerza – Prokurator Rejonowy w Chełmie, Agnieszka Lis – Powiatowy Inspektor Weterynarii w Chełmie, Monika Szumiło – Kierownik Oddziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze LUW w Chełmie, Jarosław Gwardiak – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Chełm, przedstawiciele duchowieństwa – ks. Piotr Ciećkiewicz, ks. mitrat Jan Łukaszuk, ks. Łukasz Boguta,  Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z woj. lubelskiego, Komendanci służb mundurowych miasta Chełm, Kazimierz Szwed – Prezes Zarządu Powiatowego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Chełmie, Edyta Chudoba – Dyrektor ZSEiM w Chełmie, Lucjan Jagiełło – właściciel Browaru Jagiełło, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej PSP w Chełmie. Swoją obecnością zaszczyciła nas również małżonka Komendanta – Anna Raźniewska.

Pan bryg. Zbigniew Raźniewski rozpoczął przygodę z pożarnictwem w 1988 roku jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, po jej ukończeniu pełnił służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Chełmie, a po reformie administracyjnej w roku 1999, w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie. W trakcie służby zajmował różne stanowiska: instruktora, dowódcy sekcji, inspektora, kierownika sekcji, naczelnika wydziału, a ostatnio – komendanta miejskiego PSP. Wielokrotnie został odznaczony resortowymi odznaczeniami. Ustępujący komendant podziękował wszystkim zebranym za współpracę, wsparcie i pomoc w trakcie pełnionej służby. W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za dotychczasową współpracę odchodzącemu na świadczenie emerytalne bryg. Zbigniewowi Raźniewskiemu oraz życzyli pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń.

Jednocześnie od 1 lutego 2019 r. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Grzegorz Alinowski powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie – mł. bryg. Arturowi Rutkowskiemu.

tekst: mł. bryg. Wojciech Chudoba,

mt_gallery: Uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiazków komendanta miejskiego PSP w Chełmie

zdjęcia: st. kpt. Jarosław Niemiec

 

Skip to content