P2150024

Narada podsumowująca działalność Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu krasnostawskiego

P215002415 lutego 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie obyła się narada podsumowująca działalność Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu krasnostawskiego.

W naradzie uczestniczyli:

•    Komendanci Gminni OSP,
•    Prezesi, Naczelnicy jednostek OSP KSRG,
•    Pracownicy Urzędów Gmin prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej,
•    Funkcjonariusze i pracownicy KP PSP w Krasnymstawie.

W naradzie udział wzięli również zaproszeni goście:

•    st. bryg. Piotr Zmarz – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
•    P. Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski,
•    Ks. Kanonik Henryk Kozyra – Kapelan Powiatowy Strażaków i Policjantów,
•    dh Janusz Szpak – Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie,
•    dh Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie,
•    P. Artur Sysa – pracownik Starostwa Powiatowego ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.

W ramach narady funkcjonariusze KP PSP w Krasnymstawie omówili zadania realizowane w 2018 r. oraz nakreślili plany do realizacji w 2019 r. Zaproszeni goście podziękowali strażakom PSP i OSP za działania ratowniczo-gaśnicze i wkład w budowę systemu ochrony przeciwpożarowej na szczeblu powiatu. 

mt_gallery: Narada roczna Krasnystaw 2019

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Kamil Bereza

Skip to content