IMG 9298

Hrubieszów narada roczna

IMG 92987 lutego 2019 roku w KP PSP w Hrubieszowie odbyła sie narada posumowująca działalność komendy w 2018 roku oraz omówiono cele i kierunki służby na przyszłe lata.

W naradzie wzięli udzial strażacy i pracownicy komendy oraz zaproszeni goście m.in. st. bryg. Piotr Zmarz Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Andrzej Odyniec – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Maryla Symczuk – Starosta Hrubieszowski, V-ce Burmistrz Hrubieszowa, Wójtowie i Sekretarze gmin z terenu powiatu, Jolanta Matejek – LHS, Mariusz Nagadowski – Nadleśnctwo Strzelce, Halina Zięba – ZEiR.

W czasie spotkania Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie kpt. Piotr Gronowicz oraz kierownicy komórek organizacyjnych przedstawili sprawozdanie z działalności oraz zamierzenia na przyszle lata.

W trakcie wysąpień st. bryg. Piotr Zmarz podziękował za dotychczasową pracę strażakow oraz poinformował jakie są możliwości realizacji planów tj. termomodernizacji obiektów komendy oraz zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

mt_gallery: Hrubieszów narada roczna

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Hrubieszów

Skip to content