1Narada

6 luty 2019 Narada roczna kadry kierowniczej woj. lubelskiego

1Narada6 lutego 2019 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

W spotkaniu udział wzięła kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, komendanci miejscy i powiatowi PSP, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych, przedstawiciele związków zawodowych działających w strukturach PSP woj. lubelskiego oraz zaproszeni goście:

Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Poseł na Sejm RP
Sylwester Tułajew – Poseł na Sejm RP,
Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP,
Krzysztof Głuchowski – Poseł na Sejm RP,
Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP,
Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski wraz z kadrą kierowniczą Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,
Eugeniusz Pelak – Wicekurator Oświaty

W pierwszej części spotkania zabrał głos Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, który złożył podziękowania dla jednostek ochrony przeciwpożarowej za zwiększenie bezpieczeństwa na terenie woj. lubelskiego. Podziękował zarówno strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej na czele z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Grzegorzem Alinowskim za codzienny trud i ofiarną pomoc strażaków niesioną podczas prowadzonych akcji gaśniczych i ratowniczych. Do podziękowań przyłączył się Pan Artur Soboń, który również wyraził uznanie dla działań ochrony przeciwpożarowej w woj. lubelskim.

Następnie Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z zastępcami: st. bryg. Piotrem Zmarzem i st. bryg. Szczepanem Goławskim omówili realizację zadań przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie w roku 2018, omówili działania ratowniczo-gaśnicze na terenie województwa, a także przedstawili cele i kierunki działania PSP na 2019 rok.

W ostatniej części narady Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew odczytał list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego, który wyraził uznanie dla służby strażaków oraz podkreślił zaangażowanie Ministerstwa w zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia i warunków służby, które będą sprzyjać skutecznej realizacji zadań jednostek ochrony przeciwpożarowej.

W 2018 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie woj. lubelskiego interweniowały 21672 razy, prowadząc działania przy 6783 pożarach, 13633 miejscowych zagrożeniach, 1256 alarmach fałszywych. Średnio każdego dnia, jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły działania 60 razy.

List Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego

mt_gallery: Narada roczna 2019

Opracowanie i zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra

 

Skip to content