IMG 0525

Zimowe ćwiczenia strażaków na Zalewie Kraśnickim.

IMG 0525W dniach 28 – 30 stycznia 2019 roku odbyły się ćwiczenia, których celem było podniesienie poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, jak również stanu wyszkolenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kraśniku oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kraśnickiego.

W godzinach porannych przechodnie telefonicznie zawiadamiają dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku o wypadku na zamarzniętym akwenie Zalewu Kraśnickiego. Z informacji zgłaszającego wynika, że jeden z wędkarzy wszedł na pokrywę lodową i załamał się pod nim lód. Zadysponowane na miejsce zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kraśniku oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych podejmują działania ratownicze. Ratownicy przy użyciu specjalistycznego sprzętu w postaci sań lodowych docierają do znajdującego się w stanie hipotermii poszkodowanego, który resztką sił utrzymuje się na ramionach ponad taflą lodową. Udaje się wydostać osobę poszkodowaną z wody i przetransportować na saniach lodowych na brzeg zalewu, gdzie zostają wszczęte działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a docelowo ratownicy przekazują pechowego miłośnika wędkowania na lodzie zespołowi Pogotowia Ratunkowego.

Tak krótko można przedstawić scenariusz ćwiczeń prowadzonych w dniach 28 – 30 stycznia br., których celem było podniesienie poziomu i efektywności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, jak również stanu wyszkolenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kraśniku oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kraśnickiego.

Głównym zadaniem stawianym uczestnikom ćwiczeń była pomoc osobom, które znalazły się w wodzie w wyniku załamania się lodu na zamarzniętym zbiorniku wodnym. Doskonalono umiejętności bezpiecznego poruszania się po lodzie z wykorzystaniem sań lodowych oraz stosowania innego dostępnego sprzętu ratowniczego – takiego jak drabiny pożarnicze, sprzęt alpinistyczny. Jednym z epizodów ćwiczeń było również udzielenie pomocy osobie poszkodowanej bezprzyrządowo z wykorzystaniem ubrań, gałęzi.  Szczególną uwagę zwracano na przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa higieny pracy zwłaszcza w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej strażaków w czasie działań na zamarzniętych akwenach. Nie mniej ważna była właściwa taktyka ratownicza z jednoczesnym wykorzystaniem dostępnego sprzętu (sań lodowych, lin, rzutek oraz sprzętu ratownictwa medycznego).

Podczas jednego z trzech dni ćwiczeń strażaków odwiedziła kilkudziesięcioosobowa grupa dzieci wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kraśniku. Korzystając z obecności najmłodszych funkcjonariusze w ramach akcji prewencyjnej „Bezpieczne ferie 2019” omówili zasady bezpiecznego zachowania się podczas spędzania ferii zimowych, zwracali szczególną uwagę na zasady zachowania się na zamarzniętych akwenach. Uczyli jak zachować się w przypadku zarwania się lodu, prezentując techniki ratownicze używane podczas udzielania pomocy osobom znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu. Dzieci miały okazję zobaczyć samochody oraz sprzęt ratowniczy używany przez strażaków podczas akcji ratowniczych na lodzie. Ponadto w ramach pogadanki edukacyjnej poruszono treści związane nie tylko z bezpiecznym zimowym wypoczynkiem, ale również nawiązano do problematyki związanej z pożarami budynków mieszkalnych, w szczególności zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Na zakończenie najmłodsi otrzymali przygotowane ulotki z cennymi poradami dotyczącymi bezpiecznego zimowego wypoczynku. 

mt_gallery: Bezpieczne ferie 2019 w Kraśniku

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Piotr Michałek

Skip to content