zmniejszone1

Zebranie założycielskie klubu Honorowych Dawców Krwi

zmniejszone118 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie założycielskie klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

Strażacy od wielu lat bardzo aktywnie udzielają się w akcjach honorowego krwiodawstwa, organizowanych na terenie województwa lubelskiego. W związku z tym zrodził się pomysł utworzenia klubu HDK, aby jeszcze bardziej spopularyzować ideę honorowego krwiodawstwa, a także zaangażować się w realizację wielu innych, szczytnych celów Polskiego Czerwonego Krzyża.

W zebraniu wzięli udział strażacy z powiatów: zamojskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego, ryckiego i puławskiego oraz z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Z ramienia Zarządu Okręgowego PCK w Lublinie w zebraniu wzięli udział Jan Staroch oraz Klaudia Waryszak – Lubaś, którzy służąc swoim doświadczeniem, pomogli w realizacji formalnej strony powołania klubu.

Nieprzypadkowo wybrana została data zebrania założycielskiego, bo odbyło się ono dokładnie w setną rocznicę utworzenia Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża, datowaną na 18 stycznia 1919 r.
Podczas zebrania został wybrany zarząd klubu w składzie: Michał Badach – prezes, Paweł Kucy – sekretarz, Artur Warchał – skarbnik,  Artur Sowa – członek, Paweł Czoboda – członek.

Mając nadzieję na owocną pracę i rozwój, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia w szeregi Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie.
Kontakt: hdkkwlublin@wp.pl, tel.: 693 100 021. 

Opracowanie: bryg. Michał Badach

mt_gallery: Zebranie założycielskie klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

Zdjęcia: Klaudia Waryszak – Lubaś, Artur Warchał  

Skip to content