DSC 0020

Strażacy OSP taniej zatankują na stacjach ORLEN!

DSC 0020W grudniu 2018 roku komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. lubelskiego przekazali przedstawicielom jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego karty rabatowe na paliwa.

Jest to wynik podpisanej umowy w dniu 19 grudnia 2018 roku w siedzibie PKN ORLEN, pomiędzy PKN ORLEN reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Daniela Obajtka, a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim.

Podpisana umowa zagwarantuje jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej należącym do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego rabat na paliwa w całej sieci ORLEN w Polsce. Program lojalnościowy wchodzi w życie już 1 stycznia 2019 r.
Uprawnionymi do  udziału  w programie są strażacy posiadający przeszkolenie i uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych, działający w OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Program lojalnościowy uprawnia do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu na stacjach ORLEN oraz na stacjach BLISKA.

Według danych MSWiA do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego należy ok. 4,4 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Z kolei do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych uprawnionych jest ponad 100 tys. członków tych jednostek.

mt_gallery: Karty rabatowe dla jednostek OSP KSRG woj. lubelskiego

Zdjęcia: archiwum KM/KP PSP woj. lubelskiego

Skip to content