IMG 9591

VI edycja „strażak uczy ratować” – KP PSP w Rykach

IMG 95915 listopada 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach odbyła się VI edycja warsztatów szkoleniowych w ramach kampanii edukacyjnej „strażak uczy ratować”.

W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne, których celem było zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole. Uczestnicy zostali również zapoznani z zasadami ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz postepowania w stanach urazowych.

Uczestników warsztatów powitał Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Rykach mł. bryg. Grzegorz Kardas. Zajęcia prowadził sekc. Sebastian Polak, który pełni funkcję nieetatowego powiatowego koordynatora ratownictwa medycznego PSP.

W spotkaniu udział wzięło 10 nauczycieli z terenu powiatu ryckiego. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia. 

mt_gallery: VI edycja warsztatów szkoleniowych "Strażak uczy ratować".

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Lasek

Skip to content