DSC 0125

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w Zamościu

DSC 012522 listopada 2018 roku, w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Zamościu, zorganizowano konferencję prasową na temat ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

Spotkanie z przedstawicielami mediów prowadził st. bryg. Jacek Sobczyński Komendant Miejski PSP w Zamościu. Nadrzędnym celem kampania jest zmniejszenie ilości pożarów w budynkach mieszkalnych oraz zmniejszenie ilości osób poszkodowanych w tego rodzaju zdarzeniach.
Przypomnijmy tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, jest gazem silnie trującym bezbarwnym i bezwonnym, którego obecności zmysły ludzkie nie są w stanie wykryć. Gaz ten powstaje w wyniku niepełnego spalania (niedobór tlenu) różnych materiałów w tym różnego rodzaju paliwa spalanego w urządzeniach ogrzewczych. Tlenek węgla dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi, w dużych stężeniach może powodować uszkodzenie mózgu oraz innych narządów, w konsekwencji nawet zgon.
Najprostszym sposobem zabezpieczenia naszych domów jest zainstalowanie (u góry  pomieszczenia) czujnika tlenku węgla, bądź autonomicznej czujki pożarowej. Urządzenia w bardzo krótkim czasie, są w stanie wykryć zagrożenie, a głośny sygnał akustyczny pozwoli na podjecie właściwych działań (przewietrzenie pomieszczenia czynności gaśniczych lub działań związanych z naprawą urządzeń grzewczych) Urządzenia takie można nabyć w sklepach ogólno-budowlanych lub w sklepach internetowych już od 30 zł, a ich konserwacja wiąże się jedynie z wymianą baterii 9V.
W trakcie konferencji przybliżono obowiązki właścicieli i zarządców obiektów dotyczących bezpiecznego użytkowania instalacji. Przypomnijmy instalacje elektryczne (szczególnie gdy są wykorzystywane elektryczne urządzenia ogrzewcze), należy poddawać okresowym przeglądom nie rzadziej niż raz na 5 lat, instalacje wentylacyjno dymowe nie rzadziej niż raz na rok. Czynności powinny przeprowadzać osoby posiadające stosowne kwalifikacje. Dodatkowo z przewodów dymowych należy usuwać zanieczyszczenia tj. sadze z częstotliwością: od palenisk opalanych paliwem stałym lub ciekłym raz na 3 miesiące; od palenisk opalanych paliwem gazowym raz na 6-cy. Usuwanie sadzy w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, można wykonać we własnym zakresie z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad bhp.
Usuwanie zalegającej w kominie sadzy jest niezmiernie ważne, gdyż jej zapalenie się może doprowadzić do pożaru budynku. W trakcie trwającego sezonu grzewczego (od początku września br.), na terenie powiatu zamojskiego wystąpiły 32 pożary w budynkach mieszkalnych, 14 z nich to pożary sadzy, które w większości generowały straty. Największym z nich był pożar dachu krytego gontem i poddasza drewnianego budynku mieszkalnego usytuowanego w miejscowości Obrocz, jaki miał miejsce w dniu 12 listopada br. Właściciel oszacował straty na kwotę 200 tys. zł. W minionym sezonie odnotowano 124 pożary budynków mieszkalnych.
W trakcie bieżącego sezonu w Tworyczowie oraz przy ul. Weteranów odnotowano 1 przypadek zatrucia tlenkiem węgla – 1 osoba poszkodowana. Podczas ubiegłego sezonu grzewczego odnotowano 8 przypadków wystąpienia tlenku węgla poszkodowanych zostało 7 osób w tym 3 dzieci.

Ponadto przypominamy o elementarnych zasadach bezpieczeństwa takich jak:
•    zapewnienie właściwej cyrkulacji powietrza (absolutny zakaz zasłaniania kratek wentylacyjnych), stosowanie nawiewników okiennych,
•    zapewnienie szczelności przewodów odprowadzających spaliny, i sprawności urządzeń grzewczych,
•    oczyszczanie kominów z zalegającej sadzy,
•    zapewnienie okresowych przeglądów urządzeń grzewczych i instalacji użytkowych,
•    zachowanie stosownych odległości min. 1m, przy składowaniu materiałów palnych (opał, ubrania, papier) w pobliżu pieca c.o. oraz urządzeń i instalacji nagrzewających się do temperatury przekraczającej ponad 100 stopni C.

mt_gallery: Konferencja prasowa "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" w Zamościu.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda

 

Skip to content