IMG 6930

Ćwiczenia zgrywające jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz służb współdziałających w Parczewie

IMG 693022 listopada 2018 r. na terenie Spółdzielni Mleczarskiej „SPOMLEK” oddział produkcyjny w Parczewie, odbyły się ćwiczenia zgrywające  jednostek  Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i służb współdziałających powiatu parczewskiego.

 

Tematem ćwiczeń było: „Usuwanie skutków awarii instalacji chłodniczej, zawierającej amoniak”.

W ćwiczeniach udział wzięły 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 8 zastępów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG, dwa radiowozy Policji,  karetki pogotowia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Parczewie oraz władze Gminy Parczew.
Głównym celem ćwiczeń było rozpoznanie operacyjne zakładu, w którym magazynowane jest 1000 dm3 amoniaku, sprawdzenie stanu wyposażenia jednostek OSP w sprzęt i środki ochrony osobistej, doskonalenie dowodzenia na szczeblu interwencyjnym i taktycznym podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowości operacyjno – technicznej sił i środków z podmiotów KSRG z terenu powiatu parczewskiego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż podczas prac konserwatorskich ulega rozszczelnieniu instalacja amoniakalna, w wyniku zaistniałego zdarzenia poszkodowanych zostało dwóch pracowników zakładu. Działania ratownicze polegały na ograniczeniu i likwidacji wycieku amoniaku z instalacji oraz udzieleniu pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym.

Po zakończeniu części praktycznej ćwiczeń ratownicy mieli okazje zapoznania się z zakładem. Przedstawiciel kierownictwa zakładu omówił proces technologiczny  oraz możliwe zagrożenia.

Następnym etapem szkolenia były ćwiczenia z prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci z wykorzystaniem fantomu oraz prawidłowej obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Ponadto spotkanie z ratownikami było doskonałą formą do zapoznania ich z kampanią   informacyjną prowadzoną przez Państwową Straż Pożarną –  „Czujka dymu na straży Twojego bezpieczeństwa”. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Każdy mógł obejrzeć z bliska przedmiotowe urządzenie, zapoznać się z  zasadą  działania czujek oraz w jakich miejscach powinno się je instalować w mieszkaniach.

Na zakończenie dokonano omówienia i oceny założonych celów ćwiczeń.  Komendant Powiatowy PSP w Parczewie bryg. mgr inż. Leszek Szymański omówił sprawy bieżące oraz podziękował za zaangażowanie oraz właściwe utrzymanie stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu.

mt_gallery: Ćwiczenia zgrywające w Parczewie

Tekst i zdjęcia: KP PSP Parczew.

 

Skip to content