Wizualizacja budynku straznicy 15.01.2018

Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.

Wizualizacja budynku straznicy 15.01.20189 listopada 2018 roku o godz. 11.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach została podpisana umowa na realizację inwestycji  p.n. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Rykach”.

Inwestycja realizowana jest w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 -2020″.

Umowę o realizacji inwestycji podpisali: st. bryg. Leszek Niewęgłowski Komendant Powiatowy PSP w Rykach przy kontrasygnacie kpt. Bożeny Miechowicz Głównej Księgowej- jako inwestor i Pan Robert Starzyniec właściciel firmy Olstar Robert Starzyniec z Warszawy-  jako wykonawca.

Wartość inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  wynosi 15. 950.000 zł. Środki na budowę pochodzą z ustawy modernizacyjnej i rezerwy celowej.  Działkę pod inwestycję przekazał Urząd Miejski w Rykach. Termin realizacji inwestycji to 31 październik 2020 roku.

W uroczystości podpisania umowy udział wzięli :
− Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st.bryg. Grzegorz Alinowski,
− Burmistrz Miasta Ryki – Pan Jarosław Żaczek.

mt_gallery: Podpisanie umowy na realizację inwestycji  p.n. „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Rykach”.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Jarosław Lasek

 

Skip to content