20181004 122200

Warsztaty doskonalące dla członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego

20181004 122200W październiku 2018 roku na terenie poligonu wojskowego 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Sitańcu Wolicy przeprowadzone zostały warsztaty doskonalące dla członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z terenu województwa.

W ćwiczeniach udział wzięło łącznie 32 funkcjonariuszy, którzy przez kilkanaście godzin intensywnych zajęć zgłębiali zagadnienia związane z zagrożeniami CBRNE. Wśród omawianych kwestii znalazły się m. in.:
– możliwości sił zbrojnych RP w sytuacji wystąpienia zagrożeń wywoływanych przez bojowe środki trujące;
– metodyka przeprowadzania pomiarów oraz monitoring pracowników w strefie zagrożenia radiologicznego;
– metodyka przeprowadzania pomiarów oraz pobierania próbek środowiskowych w sytuacji wystąpienia zagrożenia biologicznego;
– charakterystyka oraz zasady bezpiecznego prowadzenia działań przy użyciu tarczy balistycznej;
– dekontaminacja ratowników oraz sprzętu z wykorzystaniem zestawu do dekontaminacji deFcon 40;
– współpraca sił Państwowej Straży Pożarnej z Policją w sytuacji likwidacji nielegalnych laboratoriów oraz przesyłek niebezpiecznych.

Zajęcia realizowane były w formie teoretycznej i praktycznej, a ich zwieńczeniem było rozegranie faktycznego epizodu związanego z nielegalnym laboratorium, w którym odbywała się produkcja „brudnej bomby”. Incydent ten pokazał wyraźnie wszystkim uczestnikom szkolenia, jak istotna jest zażyła współpraca pomiędzy poszczególnymi służbami, działającymi w takim miejscu zdarzenia oraz wskazał potrzebę dalszych szkoleń w tym zakresie.

Organizatorami zajęć oraz prowadzącymi byli specjaliści z dziedziny chemii, radiologii oraz materiałów wybuchowych, na co dzień pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1. Ich warsztatowy charakter umożliwiał również każdemu z uczestników dzielenie się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami, dzięki czemu w toku zajęć zbudowano kilka bardzo istotnych wniosków, które, miejmy nadzieję, zostaną wykorzystane w przyszłości.

mt_gallery: Warsztaty doskonalące dla członków Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Dominik Wysocki 

Skip to content