IMG 1628

Szkolenie kierujących pojazdami uprzywilejowanymi PSP

IMG 1628Mając na względzie potrzebę doskonalenia strażaków z zakresu bezpiecznego kierowania pojazdami w ruchu drogowym Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zorganizował i przeprowadził takie szkolenia dla strażaków z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa.

Szkolenie realizowano dwuetapowo w ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. W pierwszym etapie zajęć teoretycznych zostały przeprowadzone szkolenia obejmujące trzy bloki tematyczne. Pierwszy blok obejmował – wymogi do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi PSP, wypadki z udziałem pojazdów pożarniczych ich okoliczności i przyczyny. Drugi blok obejmował – przepisy ruchu drogowego. Trzeci blok obejmował – podstawy teorii ruchu pojazdu, technika i taktyka jazdy w warunkach specjalnych. Zajęcia szkoleniowe z tego zakresu były prowadzone z zastosowaniem metod podających i zrealizowane zostały w jednostkach ratowniczo-gaśniczych komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego. Zajęcia szkoleniowe prowadzili obok funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w uzgodnieniu z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie funkcjonariusze Policji jak też w porozumieniu z czterema Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego działającymi na terenie województwa lubelskiego inspektorzy z tych Ośrodków. Szkolenia te zrealizowano w kwietniu bieżącego roku i uczestniczyło w nich łącznie 745 strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Na przełomie września i października br. realizowano drugi etap tego szkolenia. Zajęcia miały na celu: po pierwsze – przygotowanie kierowcy do ekstremalnych sytuacji drogowych i bezpiecznego wychodzenia z nich dzięki własnym umiejętnościom; po drugie – pokazanie dopuszczalnych granic, których przekroczenie kończy się utratą panowania nad pojazdem. Były to głównie zajęcia praktyczne realizowane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie. Dotychczas ten etap szkolenia ukończyło 58 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Założono, że szkolenie obejmie wszystkich strażaków z jednostek organizacyjnych PSP w województwie lubelskim, którzy w zakresie obowiązków mają kierowanie pojazdami pożarniczymi uprzywilejowanymi w ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

mt_gallery: Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Opracowanie i foto: st. bryg. Sławomir Galiński

 

Skip to content