IMG 20181026 115004

Szkolenie dowódców OSP z powiatu chełmskiego.

IMG 20181026 115004Od 22 do 26 października 2018 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbywało się szkolenie dla kierujących działaniem ratowniczym Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chełmskiego.

Kurs przebiegał zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Programie szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)”.

W trakcie szkolenia obejmującego 32 godziny zajęć słuchacze nabyli wiedzę i umiejętności dotyczące zasad kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi. Kurs ukończyło 14 absolwentów z jednostek OSP: Białopole, Czułczyce, Kamień, Leśniowice, Okopy, Ruda, Siedliszcze, Stare Depułtycze i  Wierzbica.

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Artur Rutkowski pogratulował absolwentom uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu i wręczył stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

opracowanie: mł. bryg. Wojciech Chudoba,

mt_gallery: Szkolenie dowódców OSP z powiatu chełmskiego.

zdjęcia: JRG 1 Chełm

 

Skip to content