10

Ćwiczenia TARTAK 2018

1028 października 2018 roku na składzie opału firmy P.P.H.U. „VENUS” w miejscowości Gręzówka odbyły się ćwiczenia zgrywające pn. „TARTAK 2018” dla jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Ćwiczenia przeprowadzono celem doskonalenia współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z innymi służbami podczas gaszenia symulowanego pożaru. Ćwiczono elementy organizacji zaopatrzenia wodnego w przypadku gaszenia dużych pożarów w tym dowożenie wody na znaczne odległości, organizację łączności dowodzenia i współdziałania, organizację i funkcjonowanie sztabu akcji, udzielania poszkodowanym pomocy medycznej, organizacji objazdów i dojazdów do miejsca akcji.

W ćwiczeniach brały udział:
–    JRG KP PSP w Łukowie,
–    jednostki OSP z terenu gm. Łuków,
–    jednostki OSP wchodzące w skład Plutonu Ratowniczego OSP Łuków WOO LBO,
–    samochody kwatermistrzowskie (KP PSP Łuków),
–    samochody operacyjne (KP PSP Łuków),
–    Zespół Ratownictwa Medycznego SPZOZ Łuków,
–    Policja.

Ogółem w ćwiczeniach wzięło udział 26 pojazdów ratowniczych oraz ponad 100 ratowników i osób funkcyjnych.
Pracy sztabu akcji przyglądał się st. bryg. Szczepan Goławski Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, sprawdzając proces wypracowywania decyzji, naliczania sił i środków oraz szeroko rozumianej organizacji pracy sztabu akcji.

Po zakończeniu ćwiczeń w punkcie przyjęcia sił i środków ratownicy z Jednostki OSP w Gręzówce i Jednostki OSP w Dąbiu przeprowadzili pokaz z ratownictwa technicznego i ratownictwa medycznego na wraku samochodu osobowego przygniecionego konarem drzewa.

Po zrealizowaniu założeń podsumowania i wstępnej oceny ćwiczeń dokonał Komendant Powiatowy st. bryg. Tomasz Majewski, dziękując wszystkim strażakom, służbom biorącym udział w ćwiczeniach za osiągnięcie zamiaru taktycznego, likwidację zagrożenia, pełne zaangażowanie sił i środków, za prawidłowo układającą się współpracę ze służbami z którymi na co dzień prowadzi działania straż pożarna.

Swoimi uwagami i sugestiami z przebiegu ćwiczeń podzielił się także, st. bryg. Szczepan Goławski podkreślając min., że takie ćwiczenia są niezbędnym elementem doskonalenia zawodowego służb ratowniczo-gaśniczych.
Następnie głos zabrali Janusz Kozioł – Starosta Łukowski będący jednocześnie Prezesem Oddziału Zarządu Powiatowego OSP oraz Mariusz Osiak – Wójt Gminy Łuków, którzy nie szczędzili w swoich wypowiedziach słów o dobrym przygotowaniu jednostek straży pożarnych do gaszenia dużych pożarów w trudnych warunkach terenowych oraz poprawnej współpracy z innymi służbami.

Po zakończonych ćwiczeniach jednostkom OSP z terenu gm. Łuków rozdano sprzęt do ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego pozyskany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Następnie wszyscy uczestnicy spróbowali ciepłego bigosu oraz grochówki. 

Opracowanie: bryg. Paweł Wysokiński

mt_gallery: Ćwiczenia TARTAK 2018

zdjęcia: asp. sztab. Artur Chutny

Skip to content