DSCF6711

Warsztaty szkoleniowe „ Strażak uczy ratować” w ramach kampanii „ Kręci mnie bezpieczeństwo” zorganizowane w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

DSCF671119 września 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyła się V edycja kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”.

Kampania ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej, a także jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, jak również  wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.

Organizatorem kampanii edukacyjnej jest Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie, która wspólnie z komendami powiatowymi i miejskimi PSP realizuje cykle szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole.

W szkoleniu uczestniczyło 14 nauczycieli ze szkól podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu janowskiego. Uczestnicy zapoznali się i praktycznie ćwiczyli m.in. resuscytację krążeniowo -oddechową dorosłych, dzieci i niemowląt, postepowanie podczas urazów i nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca) oraz ewakuację osób poszkodowanych z zagrożonego miejsca.

Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

mt_gallery: V edycja kampanii "Strażak uczy ratować" w Janowie Lubelskim

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Piotr Drzymała

Skip to content