DSC04296

Warsztaty „Strażak uczy ratować” w Łukowie

DSC0429620 września br. w Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie w ramach  kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” odbyły się V warsztaty szkoleniowe, których adresatami byli nauczyciele wychowania przedszkolnego, podstawowego oraz ponadgimnazjalnego z terenu powiatu łukowskiego.

W ramach warsztatów przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: przepisów prawnych dotyczących pierwszej pomocy, bezpieczeństwa własnego, zabezpieczenia miejsca wypadku, ewakuacji osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postepowania w stanach urazowych: rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia, skręcenia oraz nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca). Dodatkowo zapoznano nauczycieli z prowadzonymi przez Państwową Straż Pożarną akcjami profilaktycznymi oraz przekazano informacje dotyczące materiałów edukacyjnych, które można wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych z wychowankami.
W szkoleniu, które trwało 6 godz. wzięło udział 13 nauczycieli z terenu powiatu łukowskiego. Uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

mt_gallery:"Strażak uczy ratować" w Łukowie

Opracowanie i zdjęcia: bryg. Paweł Wysokiński

 

Skip to content