DSC 3812

Ślubowanie strażaków w KM PSP w Białej Podlaskiej

DSC 38127 września 2018 roku na placu Komendy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania siedmiu nowo przyjętych strażaków do służby w PSP.

Ślubowanie przyjął Komendant Miejski PSP bryg. Artur Tomczuk w obecności Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP bryg. Marka Chwalczuka, funkcjonariuszy i pracowników Komendy.
Z rąk komendantów strażacy odebrali również akty nadania stopnia strażaka oraz legitymacje służbowe.

Sześciu strażaków tj. str. Baj Daniel, str. Blimel Damian, str. Celiński-Mysław Marcin, str. Chwedoruk Albert, str. Pawelec Jakub i str. Stefański Damian będzie pełnić służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Białej Podlaskiej. Zostali oni zatrudnieni na sześciu  nowych dodatkowych etatach, które jednostka pozyskała od KG PSP na wzmocnienie specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
Siódmy strażak tj. str. Goś Damian służyć będzie w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyrzecu Podlaskim.

Składający ślubowanie strażacy rozpoczynają swoją służbę w PSP od siedmiomiesięcznego szkolenia podstawowego w zawodzie strażak w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Każdy funkcjonariusz w Polsce ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby w formacji mundurowej. Ślubowanie to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym. Jest ono postrzegane jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby, wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej.

Ślubowanie tradycyjnie zwieńczone zostało rotą:
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

mt_gallery: Ślubowanie strażaków w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Biała Podlaska

 

Skip to content