DSCF3224

Wizytacja obozów harcerskich na terenie powiatu janowskiego

DSCF3224W dniach 3 i 19 lipca 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim wspólnie przeprowadzili wizytacje połączone z prewencją społeczną obozów harcerskich zlokalizowanych na terenie powiatu janowskiego.

Organizatorem obozów jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego Hufiec Puławski ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Podczas wizytacji:
•    Przeprowadzono zajęcia edukacyjne obejmujące sposób postępowania podczas możliwych zagrożeń mogących wystąpić na terenie obozu – ze szczególnym uwzględnieniem pożarów, gwałtownych wyładowań atmosferycznych i obfitych opadów deszczu oraz silnych podmuchów wiatru
•    dokonano rozpoznania terenu obozu i sprawdzono wdrożone zasady bezpieczeństwa na obozie jak również ich znajomość przez uczestników obozu,
•    przeprowadzono szkolenie uczestników obozu  z prawidłowego, posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,
•    przeszkolono kadrę obozu z zakresu użytkowania radiotelefonów nasobnych w Krajowej Sieci Współpracy z Harcerzami i omówiono zasady łączności,
•    przekazano radiotelefon nasobny i sprawdzono działanie łączności pomiędzy komendantem obozu, a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim,
•    zweryfikowano warunki organizacji ewakuacji obozu poprzez – alarm obozu do miejsca zbiórki,
 
Ponadto funkcjonariusze KP PSP i KP Policji podczas wizyty zapoznali się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym dróg dojazdowych dla ekip ratowniczych i miejsca bezpiecznego schronienia. 

mt_gallery: Wizytacje obozów harcerskich na terenie powiatu janowskiego

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Janów Lubelski

Skip to content